Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

JBL TSB-SLU JBL sluchátka Synchros E10, s mikrofonem, 3,5mm jack, black

JBL TSB-SLU JBL sluchátka Synchros E10, s mikrofonem, 3,5mm jack, black
211,22 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Wejdź, w ś,wiat dź,wię,ku o jakoś,ci JBL oferowanego przez sł,uchawki douszne o rozszerzonym paś,mie przenoszenia, komfortowym dopasowaniu oraz funkcjom wspó,ł,pracy z tabletem/smartfonem, któ,re sprawiają,, ż,e jesteś, cał,y czas w ruchu oraz w zasię,gu.

Peł,nopasmowy dź,wię,k o jakoś,ci JBL z charakterystyką, PureBass oraz wysokiej jakoś,ci gł,oś,nikami 8 mm
Doznaj dynamicznego, peł,nego pasma przenoszenia najwyż,szej jakoś,ci gł,oś,nikó,w 8 mm o charakterystyce PureBass oferują,cych legendarne wraż,enia akustyczne.

Budowa wspó,ł,pracują,ca ze smartfonami i tabletami oraz uniwersalny jednoprzyciskowy mikrofon/pilot umieszczony na przewodzie
Niezależ,nie od uż,ywanego urzą,dzenia, przejrzysty dź,wię,k i wygoda są, w Twoim zasię,gu. Ty sterujesz - zaró,wno smartfonem jak i tabletem - za pomocą, naciś,nię,cia jednoprzyciskowego pilota/mikrofonu na przewodzie.

Lekka konstrukcja ł,ą,czy się, z ką,towymi sł,uchawkami o wymiennych nakł,adkach zapewniają,cymi pewne i komfortowe dopasowanie do kanał,ó,w usznych
Od niskoprofilowej budowy do lekkiego, spł,aszczonego przewodu, sł,uchawki E10 oferują, unikalne czę,ś,ci douszne z wieloma wymiennymi nakł,adkami zapewniają,cymi optymalne dopasowanie i redukcję, hał,asu z toczenia dla lepszego sł,uchania.

Podwyż,szona estetyka i stylistyka dostę,pna w czterech ekskluzywnych opcjach kolorystycznych
Dobry dź,wię,k ustę,puje tylko dobremu wyglą,dowi - ogó,lne wraż,enie sprawiane przez sł,uchawki E10 rozszerza doznania z posiadania o interesują,ce kolory oraz wyglą,d pieczoł,owicie dopasowany do Twojego stylu ż,ycia.

Zawiera lekki pokrowiec z tworzyw sztucznych uł,atwiają,cy przechowywanie i transport
Wzię,cie ze sobą, w podró,ż, dź,wię,ku o doskonał,ej jakoś,ci to coś,, w czym rozwią,zania JBL sprawdzają, się, najlepiej. Dzię,ki lekkiemu pokrowcowi transportowemu nie robi to wraż,enia na Twoich sł,uchawkach E10.

KonstrukcjaDouszne
TechnologieBrak
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
DźwiękStereo
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja32 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)10 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)22 kHz
Czułość105 dB
MikrofonTak
Długość przewodu1.2 m
KolorCzarny
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 948140
Producent JBL
Kod producenta JBL E10 BLKNP, JBL SYNCHROS E10 CZARNE
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje