Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra UC Voice? 250 MS Earhook, Noise-Cancelling, Microphone boom: flexible, Intuitive Call-Control buttons, Plug-and-Play and travel case, Microsoft optimized

Jabra UC Voice? 250 MS Earhook, Noise-Cancelling, Microphone boom: flexible, Intuitive Call-Control buttons, Plug-and-Play and travel case, Microsoft optimized

Kod: 288694

158,93 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Pracownicy mają, do dyspozycji wygodny zestaw z dyskretnym zaczepem na ucho
Zestaw sł,uchawkowy 250 MS Mono dział,a na zasadzie plug and play z programami Microsoft Office Communicator i Microsoft Lync. Jego fabryczna zgodnoś,ć, gwarantuje szybkie wdroż,enie i przyję,cie się, wś,ró,d pracownikó,w. Pracownicy mają, do dyspozycji dyskretny, wygodny zestaw sł,uchawkowy, któ,ry jest nie tylko lekki, ale też, niezwykle ł,atwy do zabrania w podró,ż,.
Certyfikaty: Atest Microsoft.

KonstrukcjaZ zaczepami usznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękMono
Kontrola dźwiękuRegulacja głośności
Funkcje bluetoothNie dotyczy
MikrofonTak
KolorCzarny
Pozostałe parametry

Konstrukcja:
Sposó,b noszenia:
- Urzą,dzenia douszne sł,uż,ą, do noszenia w uchu
- Sposó,b noszenia za uchem
- Typ poduszki sł,uchawki: Wkł,adki do uszu M, Ś,rednie (M) wkł,adki do uszu
Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: Szerokopasmowy
- Gł,oś,niki z charakterystyką, czę,stotliwoś,ciową, dź,wię,ku szerokopasmowego/HD umoż,liwiają, realistyczne odtwarzanie ludzkiego gł,osu za poś,rednictwem zoptymalizowanych linii cyfrowych takich, jak telefonia IP czy systemy Unified Communications
- Ochrona przed hał,asem: Peak stop
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u: Tak
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u (Digital Signal Processing, DSP) to technologia, któ,ra cyfrowo optymalizuje gł,os i muzykę, oraz redukuje efekt echa
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Redukcja szumó,w
- Podnosi jakoś,ć, rozmó,w poprzez wyeliminowanie szumó,w z otoczenia.
- Czuł,oś,ć, mikrofonu: Standardowa (E-STD)
- Standardowa (STD) czuł,oś,ć, mikrofonu jest poró,wnywalna z tą, w typowych sł,uchawkach telefonicznych i moż,na ją, spotkać, w wię,kszoś,ci urzą,dzeń, telefonicznych.
- Typ wysię,gnika: Elastyczny
- Mikrofon z funkcją, redukcji szumó,w o doskonał,ej skutecznoś,ci –, doskonale nadaje się, do otwartych, hał,aś,liwych przestrzeni biurowych. Wysię,gnik moż,na dopasować, do wymagań, uż,ytkownika.
Zdalna obsł,uga poł,ą,czeń,:
- Jabra PC Suite: Tak
Program Jabra PC Suite umoż,liwia zdalną, obsł,ugę, poł,ą,czeń, przy uż,yciu zestawó,w sł,uchawkowych Jabra i systemó,w UC oraz telefonó,w programowych IP najnowszej generacji. Uż,ytkownicy zestawó,w bezprzewodowych mogą, koń,czyć, poł,ą,czenia z dala od biurka i telefonu programowego. W przypadku przewodowego zestawu sł,uchawkowego, program Jabra PC Suite oferuje szereg funkcji do zdalnej obsł,ugi poł,ą,czeń,, z któ,rych moż,na korzystać, bezpoś,rednio przy uż,yciu zestawu lub pilota na przewodzie. Pł,ynne ł,ą,czenie zestawu sł,uchawkowego z telefonem programowym zapewnia uż,ytkownikom moż,liwoś,ć, poruszania się, i wykonywania innych zadań, podczas prowadzenia rozmowy. To z kolei prowadzi do podwyż,szonej wydajnoś,ci i lepszej ergonomii codziennej pracy.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 288694
Producent Jabra
Kod producenta 2507-823-109
EAN 5706991013801
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje