Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra UC VOICE 250 Earhook, NC, Flexible

Jabra UC VOICE 250 Earhook, NC, Flexible

Kod: 288695

158,08 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Pracownicy mają, do dyspozycji wygodny zestaw z dyskretnym zaczepem na ucho
Zestaw sł,uchawkowy UC Voice 250 mono jest zoptymalizowany pod ką,tem czoł,owych systemó,w Unified Communications. Pracownicy mają, do dyspozycji dyskretny, wygodny zestaw sł,uchawkowy, któ,ry jest nie tylko lekki, ale też, niezwykle ł,atwy do zabrania w podró,ż,.

Certyfikaty:
- Atest Cisco
- Atest Avaya

KonstrukcjaZ zaczepami usznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękMono
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothNie dotyczy
MikrofonTak
KolorSrebrny
Pozostałe parametry

Konstrukcja:
Sposó,b noszenia:
- Sposó,b noszenia za uchem
- Urzą,dzenia douszne sł,uż,ą, do noszenia w uchu
- Typ poduszki sł,uchawki: Wkł,adki do uszu M, Ś,rednie (M) wkł,adki do uszu
Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: Szerokopasmowy
- Gł,oś,niki z charakterystyką, czę,stotliwoś,ciową, dź,wię,ku szerokopasmowego/HD umoż,liwiają, realistyczne odtwarzanie ludzkiego gł,osu za poś,rednictwem zoptymalizowanych linii cyfrowych takich, jak telefonia IP czy systemy Unified Communications
- Ochrona przed hał,asem: Peak stop
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u: Tak
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u (Digital Signal Processing, DSP) to technologia, któ,ra cyfrowo optymalizuje gł,os i muzykę, oraz redukuje efekt echa
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Redukcja szumó,w
- Podnosi jakoś,ć, rozmó,w poprzez wyeliminowanie szumó,w z otoczenia.
- Czuł,oś,ć, mikrofonu: Standardowa (E-STD)
- Standardowa (STD) czuł,oś,ć, mikrofonu jest poró,wnywalna z tą, w typowych sł,uchawkach telefonicznych i moż,na ją, spotkać, w wię,kszoś,ci urzą,dzeń, telefonicznych.
- Typ wysię,gnika: Elastyczny
- Mikrofon z funkcją, redukcji szumó,w o doskonał,ej skutecznoś,ci –, doskonale nadaje się, do otwartych, hał,aś,liwych przestrzeni biurowych. Wysię,gnik moż,na dopasować, do wymagań, uż,ytkownika.
Zdalna obsł,uga poł,ą,czeń,:
- Jabra PC Suite: Tak
Program Jabra PC Suite umoż,liwia zdalną, obsł,ugę, poł,ą,czeń, przy uż,yciu zestawó,w sł,uchawkowych Jabra i systemó,w UC oraz telefonó,w programowych IP najnowszej generacji. Uż,ytkownicy zestawó,w bezprzewodowych mogą, koń,czyć, poł,ą,czenia z dala od biurka i telefonu programowego. W przypadku przewodowego zestawu sł,uchawkowego, program Jabra PC Suite oferuje szereg funkcji do zdalnej obsł,ugi poł,ą,czeń,, z któ,rych moż,na korzystać, bezpoś,rednio przy uż,yciu zestawu lub pilota na przewodzie. Pł,ynne ł,ą,czenie zestawu sł,uchawkowego z telefonem programowym zapewnia uż,ytkownikom moż,liwoś,ć, poruszania się, i wykonywania innych zadań, podczas prowadzenia rozmowy. To z kolei prowadzi do podwyż,szonej wydajnoś,ci i lepszej ergonomii codziennej pracy.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 288695
Producent Jabra
Kod producenta 2507-829-209
EAN 5706991013795
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje