Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra PRO 9470 Mono DECT

Jabra PRO 9470 Mono DECT

Kod: 288653

1 425,00 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 5 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Zestaw jest wyposaż,ony w gł,oś,nik mono i wysię,gnik o ś,redniej dł,ugoś,ci
Zestaw PRO 9470 Mono oferuje najwyż,szy poziom komunikacji. Ten zostaw został, opracowany pod ką,tem kierownikó,w, menedż,eró,w oraz innych specjalistó,w i umoż,liwia pracownikom jednoczesne ł,ą,czenie się, z telefonami komó,rkowymi, stacjonarnymi oraz programowymi. Mikrofon stereo jest wyposaż,ony w technologię, Noise Blackout, któ,ra eliminuje odgł,osy z otoczenia, zapewniają,c wyraź,niejsze, bardziej profesjonalne rozmowy.

KonstrukcjaZ zaczepami usznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękMono
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothBrak danych
MikrofonTak
KolorCzarny
Pozostałe parametry

Konstrukcja:
- Sposó,b noszenia na szyi
- Zaczep na ucho to elastyczny zaczep, któ,ry delikatnie i wygodnie utrzymuje sł,uchawkę, przy uchu
- Pał,ą,k na gł,owę, to w peł,ni regulowane akcesorium umoż,liwiają,ce noszenie zestawu na gł,owie
Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: Wideband|Narrowband
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa opisuje zakres czę,stotliwoś,ci (w hercach), jakie gł,oś,nik moż,e odtworzyć,
Ochrona przed hał,asem:
- Protectionlevel 1
- Noise blackout
- Normy UE dotyczą,ce hał,asu w ś,rodowisku pracy
- Protectionlevel 4
- Protectionlevel 2
- AustralianTT4
- PeakStop
- Protectionlevel 3
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u: Tak
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u (Digital Signal Processing, DSP) to technologia, któ,ra cyfrowo optymalizuje gł,os i muzykę, oraz redukuje efekt echa
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Podwó,jny mikrofon (Noise Blackout)
- Mikrofony z funkcją, Noise Blackout™, posiadają, zaawansowaną, funkcję, redukcji szumó,w oraz dwa mikrofony wykorzystują,ce oprogramowanie do cyfrowego przetwarzania sygnał,u (DSP), któ,re redukuje szumy
- Poziom czuł,oś,ci mikrofonu nie jest obecnie dostę,pny dla tego urzą,dzenia
- Typ wysię,gnika: Midi
- Wysię,gnik midi jest wyposaż,ony w funkcję, zaawansowa
Akumulator i zasilanie:
- Czas rozmó,w: Do 9 godzin
- Do 9 godzin
- Czas czuwania: Do 38godz.
- Czas czuwania to maksymalny czas, przez jaki urzą,dzenie moż,e być, wł,ą,czone
- Czas ł,adowania: Do 120minut
- Czas ł,adowania to maksymalny czas peł,nego nał,adowania akumulatora
Zdalna obsł,uga poł,ą,czeń,:
- Elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy: Tak
- To urzą,dzenie obsł,uguje elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy, któ,ry umoż,liwia odbieranie/koń,czenie poł,ą,czeń, na telefonie stacjonarnym bezpoś,rednio przy uż,yciu zestawu sł,uchawkowego
- Jabra PC Suite: Tak
Certyfikaty:
- Atest Avaya
- Atest Microsoft
- Atest Cisco

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 288653
Producent Jabra
Kod producenta 9470-26-904-101
EAN 5706991009866
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje