Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra PRO920 Mono DECT Desk Phone, NC

Jabra PRO920 Mono DECT Desk Phone, NC

Kod: 288644

718,66 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 10 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Ł,atwe w uż,yciu funkcje obsł,ugi poł,ą,czeń, zapewniają, szybkie oswojenie się, z produktem
Prosta stylistyka bezprzewodowego zestawu sł,uchawkowego do wspó,ł,pracy z wię,kszoś,cią, znanych systemó,w telefonii stacjonarnej. Ekonomiczna opcja do uż,ytku w wielu ś,rodowiskach biurowych. Ł,atwa obsł,uga i wdroż,enie sprawiają,, ż,e uż,ytkownik szybko nabiera biegł,oś,ci w obsł,udze urzą,dzenia.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaDECT
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękMono
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothNie dotyczy
MikrofonTak
KolorCzarny
Pozostałe parametry

Konstrukcja:
- Sposó,b noszenia: Pał,ą,k na gł,owę,
- Pał,ą,k na gł,owę, to w peł,ni regulowane akcesorium umoż,liwiają,ce noszenie zestawu na gł,owie
Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: Wą,skopasmowe
- Gł,oś,niki z wą,skopasmową, charakterystyką, czę,stotliwoś,ciową, mogą, odtwarzać, dź,wię,k w zakresie doskonale nadają,cym się, do korzystania z tradycyjnych linii analogowych
Ochrona przed hał,asem:
- UsOHSA
- Normy UE dotyczą,ce hał,asu w ś,rodowisku pracy
- PeakStop
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u: Tak
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u (Digital Signal Processing, DSP) to technologia, któ,ra cyfrowo optymalizuje gł,os i muzykę, oraz redukuje efekt echa
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Redukcja szumó,w
- Podnosi jakoś,ć, rozmó,w poprzez wyeliminowanie szumó,w z otoczenia.
- Typ wysię,gnika: Stał,y
- Sztywny wysię,gnik ma stał,ą, dł,ugoś,ć,, któ,ra zwykle jest zależ,na od konstrukcji urzą,dzenia
Akumulator i zasilanie:
- Czas rozmó,w: Do 8 godzin
Zdalna obsł,uga poł,ą,czeń,:
- Elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy: Tak
- To urzą,dzenie obsł,uguje elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy, któ,ry umoż,liwia odbieranie/koń,czenie poł,ą,czeń, na telefonie stacjonarnym bezpoś,rednio przy uż,yciu zestawu sł,uchawkowego
- Jabra PC Suite: Nie
Certyfikaty i normy:
- Atest Cisco
- Atest Unify
- Atest Avaya

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 288644
Producent Jabra
Kod producenta 920-25-508-101
EAN 5706991013566
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje