Jabra PRO 9460 Duo DECT Softphone, Touch screen

Be the first to review this product

PLN1,390.26
OR

Jabra PRO 9460 Duo DECT Softphone, Touch screen

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

Opis

Mikrofon z funkcją, redukcji szumó,w zapewnia Twoim klientom wyraź,ne, profesjonalne rozmowy
Zestaw PRO 9460 jest zoptymalizowany do potrzeb pracownikó,w dział,u obsł,ugi klienta. Mikrofon jest wyposaż,ony w funkcję, zaawansowanej technologii redukcji szumó,w i zapewnia Twoim pracownikom i klientom wyraź,ne, zrozumiał,e rozmowy. Gł,oś,niki stereo zapewniają,, ż,e Twoi pracownicy dobrze i wyraź,nie sł,yszą, klientó,w, nawet w gł,oś,nych lub otwartych biurach.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaDECT
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothNie dotyczy
MikrofonTak
KolorCzarny
Pozostałe parametry

Konstrukcja:
- Sposó,b noszenia: Pał,ą,k na gł,owę,
- Pał,ą,k na gł,owę, to w peł,ni regulowane akcesorium umoż,liwiają,ce noszenie zestawu na gł,owie
Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: Wideband|Narrowband
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa opisuje zakres czę,stotliwoś,ci (w hercach), jakie gł,oś,nik moż,e odtworzyć,
Ochrona przed hał,asem:
- AustralianTT4
- Protectionlevel 1
- Protectionlevel 2
- Protectionlevel 4
- Protectionlevel 3
- Normy UE dotyczą,ce hał,asu w ś,rodowisku pracy
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u: Tak
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u (Digital Signal Processing, DSP) to technologia, któ,ra cyfrowo optymalizuje gł,os i muzykę, oraz redukuje efekt echa
- Tryb sł,uchania: Na dwoje uszu (nie stereo)
- Dostarcza dź,wię,k przez dwa gł,oś,niki (szukaj Duo)
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Redukcja szumó,w
- Podnosi jakoś,ć, rozmó,w poprzez wyeliminowanie szumó,w z otoczenia.
- Czuł,oś,ć, mikrofonu: nd.
- Poziom czuł,oś,ci mikrofonu nie jest obecnie dostę,pny dla tego urzą,dzenia
- Typ wysię,gnika: Elastyczny
- Mikrofon z funkcją, redukcji szumó,w o doskonał,ej skutecznoś,ci –, doskonale nadaje się, do otwartych, hał,aś,liwych przestrzeni biurowych. Wysię,gnik moż,na dopasować, do wymagań, uż,ytkownika.
Akumulator i zasilanie:
- Czas rozmó,w: Do 10 godzin
- Czas czuwania: Do 38godz.
- Czas czuwania to maksymalny czas, przez jaki urzą,dzenie moż,e być, wł,ą,czone
- Czas ł,adowania: Do 120minut
- Czas ł,adowania to maksymalny czas peł,nego nał,adowania akumulatora
Zdalna obsł,uga poł,ą,czeń,:
- Elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy: Tak
- To urzą,dzenie obsł,uguje elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy, któ,ry umoż,liwia odbieranie/koń,czenie poł,ą,czeń, na telefonie stacjonarnym bezpoś,rednio przy uż,yciu zestawu sł,uchawkowego
- , Jabra PC Suite: Tak
Certyfikaty:
- Atest Avaya
- Atest Microsoft
- Atest Cisco

Additional Information

Kod 288650
Producent Jabra
Kod producenta 9460-29-707-101
EAN 5706991010626
Strona www http://www.jabra.com

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.