Jabra PRO 9450 Duo DECT Softphone, NC, Wideband

Be the first to review this product

PLN1,314.94
OR

Jabra PRO 9450 Duo DECT Softphone, NC, Wideband

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

Opis

Zestaw Jabra PRO 9450 Duo doskonale nadaje się, do bardzo gł,oś,nych ś,rodowisk biurowych i jest idealnym wyborem dla mieszanych systemó,w telefonicznych.
Pracownicy mogą, uż,ywać, jednego zestawu sł,uchawkowego ze swoim aparatem stacjonarnym oraz softfonem. Elastyczna konfiguracja zestawu sł,uchawkowego umoż,liwia pracownikom uż,ywanie go w najbardziej optymalny dla nich sposó,b. Pracownicy mogą, obsł,ugiwać, poł,ą,czenia bezpoś,rednio z zestawu sł,uchawkowego przy uż,yciu komputera lub panelu dotykowego, a funkcja interaktywnej konfiguracji umoż,liwia pracownikom szybkie rozpoczę,cie pracy.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaDECT
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothNie dotyczy
MikrofonTak
KolorCzarny
Pozostałe parametry

Konstrukcja:
- Sposó,b noszenia: Zaczep na ucho to elastyczny zaczep, któ,ry delikatnie i wygodnie utrzymuje sł,uchawkę, przy uchu
- , Pał,ą,k na gł,owę, to w peł,ni regulowane akcesorium umoż,liwiają,ce noszenie zestawu na gł,owie
Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: Wideband|Narrowband
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa opisuje zakres czę,stotliwoś,ci (w hercach), jakie gł,oś,nik moż,e odtworzyć,
Ochrona przed hał,asem:
- Protectionlevel 4
- Protectionlevel 1
- AustralianTT4
- Protectionlevel 3
- PeakStop
- Normy UE dotyczą,ce hał,asu w ś,rodowisku pracy
- Protectionlevel 2
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u: Tak
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u (Digital Signal Processing, DSP) to technologia, któ,ra cyfrowo optymalizuje gł,os i muzykę, oraz redukuje efekt echa
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Redukcja szumó,w
- Podnosi jakoś,ć, rozmó,w poprzez wyeliminowanie szumó,w z otoczenia.
- Typ wysię,gnika: Elastyczny
- Mikrofon z funkcją, redukcji szumó,w o doskonał,ej skutecznoś,ci –, doskonale nadaje się, do otwartych, hał,aś,liwych przestrzeni biurowych. Wysię,gnik moż,na dopasować, do wymagań, uż,ytkownika.
- Funkcja wyciszania: Tak
- Wyciszenie umoż,liwia wył,ą,czenie/wł,ą,czenie mikrofonu bezpoś,rednio w urzą,dzeniu
Akumulator i zasilanie:
- Czas rozmó,w: Do 10 godzin
- Czas czuwania: Do 38godz.
- Czas czuwania to maksymalny czas, przez jaki urzą,dzenie moż,e być, wł,ą,czone
- Czas ł,adowania: Do 120minut
- Czas ł,adowania to maksymalny czas peł,nego nał,adowania akumulatora
Zdalna obsł,uga poł,ą,czeń,:
- Elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy: Tak
- To urzą,dzenie obsł,uguje elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy, któ,ry umoż,liwia odbieranie/koń,czenie poł,ą,czeń, na telefonie stacjonarnym bezpoś,rednio przy uż,yciu zestawu sł,uchawkowego
- , Jabra PC Suite: Tak
Certyfikaty:
- Atest Cisco
- Atest Microsoft
- Atest Avaya

Additional Information

Kod 288647
Producent Jabra
Kod producenta 9450-29-707-101
EAN 5706991009767
Strona www http://www.jabra.com

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.