Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra PRO 9450 Duo DECT Softphone, NC, Wideband

Jabra PRO 9450 Duo DECT Softphone, NC, Wideband

Kod: 288647

1 311,90 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 2 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Zestaw Jabra PRO 9450 Duo doskonale nadaje się, do bardzo gł,oś,nych ś,rodowisk biurowych i jest idealnym wyborem dla mieszanych systemó,w telefonicznych.
Pracownicy mogą, uż,ywać, jednego zestawu sł,uchawkowego ze swoim aparatem stacjonarnym oraz softfonem. Elastyczna konfiguracja zestawu sł,uchawkowego umoż,liwia pracownikom uż,ywanie go w najbardziej optymalny dla nich sposó,b. Pracownicy mogą, obsł,ugiwać, poł,ą,czenia bezpoś,rednio z zestawu sł,uchawkowego przy uż,yciu komputera lub panelu dotykowego, a funkcja interaktywnej konfiguracji umoż,liwia pracownikom szybkie rozpoczę,cie pracy.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaDECT
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothNie dotyczy
MikrofonTak
KolorCzarny
Pozostałe parametry

Konstrukcja:
- Sposó,b noszenia: Zaczep na ucho to elastyczny zaczep, któ,ry delikatnie i wygodnie utrzymuje sł,uchawkę, przy uchu
- , Pał,ą,k na gł,owę, to w peł,ni regulowane akcesorium umoż,liwiają,ce noszenie zestawu na gł,owie
Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: Wideband|Narrowband
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa opisuje zakres czę,stotliwoś,ci (w hercach), jakie gł,oś,nik moż,e odtworzyć,
Ochrona przed hał,asem:
- Protectionlevel 4
- Protectionlevel 1
- AustralianTT4
- Protectionlevel 3
- PeakStop
- Normy UE dotyczą,ce hał,asu w ś,rodowisku pracy
- Protectionlevel 2
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u: Tak
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u (Digital Signal Processing, DSP) to technologia, któ,ra cyfrowo optymalizuje gł,os i muzykę, oraz redukuje efekt echa
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Redukcja szumó,w
- Podnosi jakoś,ć, rozmó,w poprzez wyeliminowanie szumó,w z otoczenia.
- Typ wysię,gnika: Elastyczny
- Mikrofon z funkcją, redukcji szumó,w o doskonał,ej skutecznoś,ci –, doskonale nadaje się, do otwartych, hał,aś,liwych przestrzeni biurowych. Wysię,gnik moż,na dopasować, do wymagań, uż,ytkownika.
- Funkcja wyciszania: Tak
- Wyciszenie umoż,liwia wył,ą,czenie/wł,ą,czenie mikrofonu bezpoś,rednio w urzą,dzeniu
Akumulator i zasilanie:
- Czas rozmó,w: Do 10 godzin
- Czas czuwania: Do 38godz.
- Czas czuwania to maksymalny czas, przez jaki urzą,dzenie moż,e być, wł,ą,czone
- Czas ł,adowania: Do 120minut
- Czas ł,adowania to maksymalny czas peł,nego nał,adowania akumulatora
Zdalna obsł,uga poł,ą,czeń,:
- Elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy: Tak
- To urzą,dzenie obsł,uguje elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy, któ,ry umoż,liwia odbieranie/koń,czenie poł,ą,czeń, na telefonie stacjonarnym bezpoś,rednio przy uż,yciu zestawu sł,uchawkowego
- , Jabra PC Suite: Tak
Certyfikaty:
- Atest Cisco
- Atest Microsoft
- Atest Avaya

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 288647
Producent Jabra
Kod producenta 9450-29-707-101
EAN 5706991009767
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje