Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra PRO 930 Mono DECT for PC (Softphone), NC

Jabra PRO 930 Mono DECT for PC (Softphone), NC

Kod: 288645

749,96 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 3 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Zestaw obsł,uguje dź,wię,k szerokopasmowy zapewniają,cy wyraź,ne rozmowy
Bezprzewodowy zestaw sł,uchawkowy zgodny z wszystkimi wiodą,cymi systemami Unified Communications. Urzą,dzenie pracuje w trybie Plug-and-play, dzię,ki czemu instalacja i obsł,uga nie stwarzają, problemó,w, umoż,liwiają,c oszczę,dnoś,ci w zakresie wdroż,enia i przeszkolenia.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaDECT
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękMono
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothNie dotyczy
MikrofonTak
KolorCzarny
Pozostałe parametry

Konstrukcja:
- Sposó,b noszenia: Pał,ą,k na gł,owę,
- Pał,ą,k na gł,owę, to w peł,ni regulowane akcesorium umoż,liwiają,ce noszenie zestawu na gł,owie
Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: Wideband|Narrowband
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa opisuje zakres czę,stotliwoś,ci (w hercach), jakie gł,oś,nik moż,e odtworzyć,
Ochrona przed hał,asem
- PeakStop
- Normy UE dotyczą,ce hał,asu w ś,rodowisku pracy
- UsOHSA
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u: Tak
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u (Digital Signal Processing, DSP) to technologia, któ,ra cyfrowo optymalizuje gł,os i muzykę, oraz redukuje efekt echa
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Redukcja szumó,w
- Podnosi jakoś,ć, rozmó,w poprzez wyeliminowanie szumó,w z otoczenia.
- Czuł,oś,ć, mikrofonu: nd.
- Poziom czuł,oś,ci mikrofonu nie jest obecnie dostę,pny dla tego urzą,dzenia
- Typ wysię,gnika: Stał,y
- Sztywny wysię,gnik ma stał,ą, dł,ugoś,ć,, któ,ra zwykle jest zależ,na od konstrukcji urzą,dzenia
Akumulator i zasilanie:
- Czas rozmó,w: Do 8 godzin
Zdalna obsł,uga poł,ą,czeń,:
- Elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy: Tak
- To urzą,dzenie obsł,uguje elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy, któ,ry umoż,liwia odbieranie/koń,czenie poł,ą,czeń, na telefonie stacjonarnym bezpoś,rednio przy uż,yciu zestawu sł,uchawkowego
- Jabra PC Suite: Tak
Certyfikaty i normy:
- Atest Cisco
- Atest Avaya

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 288645
Producent Jabra
Kod producenta 930-25-509-101
EAN 5706991013634
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje