Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra BIZ 2300 Mono Type: 82 E-STD

Jabra BIZ 2300 Mono Type: 82 E-STD

Kod: 549297

388,00 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Lepsze rozmowy dla centró,w kontaktowych
Twoi agenci z centró,w kontaktowych to pierwsza linia naszej marki. Zestaw Jabra BIZ 2300 sprawi, ż,e każ,da rozmowa z klientem bę,dzie wspaniał,ym kontaktem z marką,. Ten nowy przewodowy zestaw sł,uchawkowy jest wyposaż,ony w funkcje dź,wię,ku HD, gł,oś,nik szerokopasmowy oraz najlepszą, w klasie funkcję, redukcji szumó,w.

Dbaj o zadowolenie agentó,w Twojego centrum kontaktowego
Zestaw Jabra BIZ 2300 dla centró,w kontaktowych ł,ą,czy w sobie lekką,, ale trwał,ą, konstrukcję, ze skromną, i profesjonalną, skandynawską, estetyką,. Zestaw Jabra BIZ 2300 dział,a rewelacyjnie, wyglą,da ś,wietnie i zapewnia prostą, codzienną, obsł,ugę,. Jest to zestaw sł,uchawkowy zapewniają,cy komfort przez cał,y dzień,.

Zestaw sł,uchawkowy dla centrum kontaktowego stworzony z myś,lą, o dł,ugotrwał,ej eksploatacji
Zestaw Jabra BIZ 2300 został, opracowany z uwzglę,dnieniem cał,kowitych kosztó,w posiadania. Opró,cz odpornego na uszkodzenia wysię,gnika obracają,cego się, w zakresie 360 stopni oraz przewodu wzmocnionego kewlarem, zestaw Jabra BIZ 2300 został, opracowany pod ką,tem bardzo intensywnej eksploatacji w centrum kontaktowym.

KonstrukcjaNauszne
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaNie
ZłączaSzybkozłączka QD
DźwiękMono
Kontrola dźwiękuBrak
Funkcje bluetoothNie dotyczy
MikrofonTak
KolorCzarny
Waga49 g
Pozostałe parametry

Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: Szerokopasmowy
- Gł,oś,niki z charakterystyką, czę,stotliwoś,ciową, dź,wię,ku szerokopasmowego/HD umoż,liwiają, realistyczne odtwarzanie ludzkiego gł,osu za poś,rednictwem zoptymalizowanych linii cyfrowych takich, jak telefonia IP czy systemy Unified Communications
- Ochrona przed hał,asem: Peak stop
Konstrukcja:
- Sposó,b noszenia: Pał,ą,k na gł,owę,
- Pał,ą,k na gł,owę, to w peł,ni regulowane akcesorium umoż,liwiają,ce noszenie zestawu na gł,owie
- Typ poduszki sł,uchawki: Pianka ochronna L, Duż,e (L) poduszki sł,uchawki
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Redukcja szumó,w
- Podnosi jakoś,ć, rozmó,w poprzez wyeliminowanie szumó,w z otoczenia.
- Czuł,oś,ć, mikrofonu: Standardowa (E-STD)
- Standardowa (STD) czuł,oś,ć, mikrofonu jest poró,wnywalna z tą, w typowych sł,uchawkach telefonicznych i moż,na ją, spotkać, w wię,kszoś,ci urzą,dzeń, telefonicznych.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 549297
Producent Jabra
Kod producenta 2303-820-104
EAN 5706991016437
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje