Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra EVOLVE 65 MS Mono USB MS

Jabra EVOLVE 65 MS Mono USB MS

Kod: 689880

542,05 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

JABRA EVOLVE™, 65 MICROSOFT LYNC MONO

Zapewnia lepsze rozmowy

Zestaw Jabra EVOLVE 65 z technologią, Bluetooth zaprojektowano tak, aby zapewnić, lepsze rozmowy. Wyposaż,ony jest w mikrofon i gł,oś,niki, któ,re są, zoptymalizowane do gł,osu i muzyki.

Zachowaj koncentrację,
Jabra EVOLVE 65 MS Mono z technologią, Bluetooth i NFC to profesjonalny zestaw sł,uchawkowy opracowany gł,ó,wnie w celu poprawy jakoś,ci rozmó,w i zwię,kszenia koncentracji. Doskonał,a technologia redukcji szumó,w zapewnia spokó,j w trakcie pracy w gł,oś,nym otwartym biurze, skutecznie stwarzają,c strefę, koncentracji wokó,ł, rozmó,wcy tak, aby moż,na był,o pracować, w skupieniu. Gł,oś,niki zapewniają, wygodę, i stylowy wyglą,d dzię,ki poduszkom sł,uchawek z syntetycznej skó,ry i są, szczegó,lnie przeznaczone do zmniejszenia hał,asu panują,cego w biurach. Strefę, koncentracji uzupeł,nia wskaź,nik zaję,toś,ci, któ,ry sygnalizuje, ż,e uż,ytkownik nie jest dostę,pny dla wspó,ł,pracownikó,w.

Zachowaj elastycznoś,ć,

To nie zadanie, ale ty sam moż,esz decydować,, gdzie chcesz pracować,. Zestaw Jabra EVOLVE 65 MS Mono z technologią, Bluetooth i NFC umoż,liwia podł,ą,czenie bezprzewodowego zestawu sł,uchawkowego do komputera, smartfona lub tabletu. Gł,oś,niki umoż,liwiają, wygodny i ł,atwy dostę,p do najczę,ś,ciej stosowanych funkcji, co zwię,ksza elastycznoś,ci uż,ytkownika i umoż,liwia wię,kszą, koncentrację, na rozmowie. Gdy nie prowadzisz rozmowy lub gdy jesteś, w ruchu, moż,esz też, cał,kowicie wł,oż,yć, wysię,gnik mikrofonu w pał,ą,k –, dzię,ki temu z ł,atwoś,cią, zmienisz swó,j biurowy zestaw sł,uchawkowy na zestaw osobisty.

Zoptymalizowany dla Microsoft Lync
Zestaw Jabra EVOLVE 65 MS Mono jest zoptymalizowany dla Microsoft Lync, zapewniają,c szybką, instalację, zestawu sł,uchawkowego typu "Plug &, Play". Zestaw sł,uchawkowy dział,a idealnie z Microsoft Lync, wię,c moż,esz skupić, się, na rozmowie.

KonstrukcjaNauszne
TechnologieBrak
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
ZłączamicroUSB
DźwiękMono
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothQuickpair
Pasmo przenoszenia (min.)70 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)20 kHz
MikrofonTak
KolorCzarny
Waga79 g
Wymiary

154.4 x 58.6 x 170.4 mm

Pozostałe parametry

- Bezprzewodowy zestaw sł,uchawkowy Bluetooth mono
- Zł,ą,cze USB Jabra Link 360
- Do telefonó,w programowych, komó,rkowych i tabletó,w
- Zoptymalizowany pod ką,tem oprogramowania Lync
- Zasię,g Bluetooth: do 30 m
- Czas pracy na baterii: do 10 godzin
- Podwó,jna ł,ą,cznoś,ć, (komputer + urzą,dzenie Bluetooth)
- Wskaź,nik zaję,toś,ci
- Chowany wysię,gnik mikrofonu
- Poduszki sł,uchawek wykonane z syntetycznej skó,ry
- Dynamiczny gł,oś,nik 28 mm
- Ochrona przed hał,asem: PeakStop
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u
- Wysię,gnik typu Midi
- Ł,adowanie przez USB
- Atest Microsoft

Akcesoria w zestawie

Adapter Jabra Link 360 USB

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 689880
Producent Jabra
Kod producenta 6593-823-309
EAN 5706991017168
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje