Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra 5399-829-209

Jabra 5399-829-209

Kod: 689875

282,63 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

JABRA EVOLVE™, 30 UC STEREO

Zapewnia lepsze rozmowy

Zestaw Jabra EVOLVE 30 zaprojektowano tak, aby zapewnić, lepsze rozmowy. Wyposaż,ony jest w ś,wiatowej klasy mikrofon i gł,oś,niki, któ,re są, zoptymalizowane do gł,osu uż,ytkownika.

Zachowaj koncentrację,
Jabra EVOLVE 30 UC Stereo to profesjonalny zestaw opracowany szczegó,lnie w celu poprawy jakoś,ci rozmó,w. Jego nowoczesny mikrofon z redukcją, szumó,w eliminuje hał,as, wię,c moż,esz usł,yszeć, wię,cej i bardziej skupić, się, na rozmowie. Zestaw Jabra EVOLVE 30 UC Stereo zapewnia wygodę, i stylowy wyglą,d dzię,ki poduszkom sł,uchawek z syntetycznej skó,ry.

Zachowaj elastycznoś,ć,

Zestaw Jabra EVOLVE 30 US Stereo wyposaż,ony jest w moduł, obsł,ugi, któ,ry umoż,liwia wygodny i ł,atwy dostę,p do najczę,ś,ciej stosowanych funkcji, takich jak gł,oś,noś,ć, i wyciszanie. Moż,esz takż,e odbierać, i koń,czyć, poł,ą,czenia bezpoś,rednio na module obsł,ugi, co zwię,ksza ogó,lną, elastycznoś,ć, i umoż,liwia wię,kszą, koncentrację, na rozmowie.

Zoptymalizowany dla rozwią,zania Unified Communication
Zestaw Jabra EVOLVE 30 UC Stereo jest zoptymalizowany dla Unified Communication, zapewniają,c szybką, instalację, typu "Plug &, Play" zestawu sł,uchawkowego. Zestaw sł,uchawkowy dział,a idealnie ze wszystkimi wiodą,cymi sprzedawcami rozwią,zań, Unified Communication, wię,c moż,esz skupić, się, na rozmowie.

KonstrukcjaNauszne
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothNie dotyczy
MikrofonTak
KolorCzarny
Pozostałe parametry

- Przewodowy zestaw sł,uchawkowy stereo do telefonó,w programowych
- Zoptymalizowany do komunikacji ujednoliconej z adapterem USB
- Ł,atwa integracja z komputerem
- Poduszki sł,uchawek z syntetycznej skó,ry
- Bezpoś,rednie poł,aczenie z telefonem stacjonarnym (USB)
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u (DSP)
- Elastyczny typ wysię,gnika

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 689875
Producent Jabra
Kod producenta 5399-829-209
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje