Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra BIZ 2400 II Mono NEXT GENERATION - 3-in-1 Wideband Type: 82 E-STD

Jabra BIZ 2400 II Mono NEXT GENERATION - 3-in-1 Wideband Type: 82 E-STD

Kod: 790065

684,13 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zestaw sł,uchawkowy Jabra BIZ2400 II

Cechy gł,ó,wne:

PEAKSTOP
PeakStop™, natychmiast eliminuje szkodliwe dź,wię,ki zanim dotrą, do uszu uż,ytkownika. To utrzymuje gł,oś,noś,ć, na bezpiecznym poziomie i chroni sł,uch.

Wygodna rozmowa
Idealnie dopasowanie dzię,ki lekkiej, ergonomicznie zaprojektowanej konstrukcji, mię,kkim nausznikom sł,uchawek, regulowanemu pał,ą,kowi nagł,ownemu i wysię,gnikowi mikrofonu. Twó,j zestaw sł,uchawkowy pozostanie wygodny przez cał,y dzień,.

Dź,wię,k HD/Dź,wię,k szerokopasmowy
Jakoś,ć, dź,wię,ku HD umoż,liwia prowadzenie ż,ywych, realistycznych rozmó,w. Nie bę,dziesz mieć, problemó,w z usł,yszeniem swojego rozmó,wcy.

FREESPIN
Moż,esz obracać, wysię,gnik o 360 stopni, bez ryzyka zł,amania go. Odnajdź, ustawienie mikrofonu odpowiednie wł,aś,nie dla Ciebie.

Przewó,d wzmacniany Kevlarem
Przewody mają, wytrzymał,ą, konstrukcję, i są, wzmocnione Kevlarem®,. Są, niezwykle trwał,e i sprostają, niemal wszystkim wymogom codziennego uż,ytkowania.

Moż,liwoś,ć, poł,ą,czenia z wieloma urzą,dzeniami
Moż,esz dokupić, ró,ż,ne przewody, któ,re umoż,liwią, poł,ą,czenie z Twoim smartfonem lub aparatem biurkowym.

Mikrofon z funkcją, wyciszania szumó,w
Mikrofon z funkcją, wyciszania szumó,w zmniejsza niepoż,ą,dane odgł,osy otoczenia i jest idealny w gł,oś,nych otwartych biurach. Dostę,pna jest takż,e funkcja wzmocnionego wyciszania szumó,w.

Mikrofon Air Shock
Trzymanie mikrofonu blisko ust moż,e doprowadzić, do powstania niepoż,ą,danego hał,asu spowodowanego oddechem. Aby go zmniejszyć,, skonstruowaliś,my mikrofon z wieloma mał,ymi otworami i umieś,ciliś,my wewną,trz warstwę, pianki. To znaczą,co zapobiega przenikaniu fal powietrza i podwyż,sza jakoś,ć, rozmó,w.

KonstrukcjaNauszne
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
ZłączaSzybkozłączka QD
DźwiękMono
Kontrola dźwiękuBrak danych
Funkcje bluetoothNie dotyczy
MikrofonTak
KolorCzarny
Pozostałe parametry

Dodatkowa opcja: Noise Cancelling oraz 3 moż,liwoś,ci noszenia sł,uchawek, Zoptymalizowane do: Unify, Full Wideband

Link do stronny producenta: http://www.jabra.pl/support/Jabra-Biz-2400-II-QD-Mono-NC-3-in-1-Wideband-Balanced_2486-825-209

Pozostałe informacje

Sposoby uż,ytkowania:
- Pał,ą,k na gł,owę,
- Zaczep
- Pał,ą,k na szyję,

Funkcje specjalne

- Lepsze rozmowy - wzmocnione wyciszanie szumó,w
- Dź,wię,k HD (HIFI) - krystalicznie czyste rozmowy
- Nieł,amliwy, w peł,ni obrotowy wysię,gnik - doskonał,a wytrzymał,oś,ć,
- O 40% lż,ejszy niż, konkurencyjne zestawy sł,uchawkowe
- Bardzo mię,kka, skó,ropodobna wyś,ció,ł,ka pał,ą,ka - doskonał,e dopasowanie

Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 790065
Producent Jabra
Kod producenta 2486-825-209
EAN 5706991017724
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje