Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra 2496-823-104

Jabra 2496-823-104
694,29 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zestaw MS USB Mono został, stworzony specjalnie na potrzeby biur korzystają,cych z oprogramowania firmy Microsoft.
Zestaw ten bezproblemowo wspó,ł,pracuje z programem Microsoft Office Communicator, pozwalają,c pracownikom na bardziej produktywną, pracę, z istnieją,cymi systemami informatycznymi. Dodatkowo, mogą, oni wybrać, taki sposó,b noszenia, jaki im najbardziej odpowiada, co wpł,ywa na ich zadowolenie i szybsze przyję,cie się, zestawu.

Gł,ó,wne cechy:
- Umoż,liwia ł,ą,czenie z telefonami komó,rkowymi pracownikó,w za poś,rednictwem Bluetooth
- Wysoki komfort uż,ytkowania: Pracownicy mogą, wybrać, preferowany sposó,b noszenia
- Komputerowe systemy operacyjne obsł,ugiwane przez to urzą,dzenie: Windows/Mac

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękMono
Kontrola dźwiękuBrak danych
Funkcje bluetoothBrak danych
MikrofonTak
KolorCzarny
Pozostałe parametry

Gł,oś,niki:
- Ochrona przed hał,asem: Peak stop
Konstrukcja:
- Typ poduszki sł,uchawki: Poduszka sł,uchawki z syntetycznej skó,ry L, Duż,e (L) poduszki sł,uchawki z syntetycznej skó,ry
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Redukcja szumó,w
- Podnosi jakoś,ć, rozmó,w poprzez wyeliminowanie szumó,w z otoczenia.
- Czuł,oś,ć, mikrofonu: Standardowa (E-STD)
- Standardowa (STD) czuł,oś,ć, mikrofonu jest poró,wnywalna z tą, w typowych sł,uchawkach telefonicznych i moż,na ją, spotkać, w wię,kszoś,ci urzą,dzeń, telefonicznych.
- Typ wysię,gnika: Elastyczny
- Mikrofon z funkcją, redukcji szumó,w o doskonał,ej skutecznoś,ci –, doskonale nadaje się, do otwartych, hał,aś,liwych przestrzeni biurowych.
- Wysię,gnik moż,na dopasować, do wymagań, uż,ytkownika.
Zdalna obsł,uga poł,ą,czeń,:
- Jabra PC Suite: Tak
Program Jabra PC Suite umoż,liwia zdalną, obsł,ugę, poł,ą,czeń, przy uż,yciu zestawó,w sł,uchawkowych Jabra i systemó,w UC oraz telefonó,w programowych IP najnowszej generacji. Uż,ytkownicy zestawó,w bezprzewodowych mogą, koń,czyć, poł,ą,czenia z dala od biurka i telefonu programowego. W przypadku przewodowego zestawu sł,uchawkowego, program Jabra PC Suite oferuje szereg funkcji do zdalnej obsł,ugi poł,ą,czeń,, z któ,rych moż,na korzystać, bezpoś,rednio przy uż,yciu zestawu lub pilota na przewodzie. Pł,ynne ł,ą,czenie zestawu sł,uchawkowego z telefonem programowym zapewnia uż,ytkownikom moż,liwoś,ć, poruszania się, i wykonywania innych zadań, podczas prowadzenia rozmowy. To z kolei prowadzi do podwyż,szonej wydajnoś,ci i lepszej ergonomii codziennej pracy.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 288659
Producent Jabra
Kod producenta 2496-823-104
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje