Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

InsERT Analityk (system wspomagania decyzji) ANA

InsERT Analityk (system wspomagania decyzji) ANA

Kod: 599060

637,63 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Analityk to system wspomagania decyzji, któ,ry opiera się, na najnowszych technologiach zwią,zanych z hurtowniami danych (Microsoft SQL Server 2000/2005, usł,ugi OLAP). Program tworzy nowoczesne analizy danych zgromadzonych w systemach firmy Insert.

Wygenerowane przez Analityka zestawienia prezentowane są, w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel w postaci interaktywnych wielowymiarowych tabel i wykresó,w. Posł,ugiwanie się, nimi jest bardzo ł,atwe i intuicyjne. Uż,ytkownik za pomocą, myszki przemieszcza wybrane kategorie danych w odpowiednie obszary tabeli przestawnej. W trakcie przeglą,dania danych moż,liwe jest wykonanie m.in. nastę,pują,cych operacji:

- Sortowanie tabel
- Filtrowanie danych
- Dokonywanie podsumowań, na dowolnym poziomie
- Korzystanie z cał,ego zestawu ró,ż,norodnych funkcji statystycznych (m.in. ś,rednia, minimum, maksimum, odchylenie standardowe)
- Przechodzenie od danych zagregowanych do danych szczegó,ł,owych i odwrotnie
- Korzystanie z predefiniowanych formató,w tabel
- Zmiana typu wykresu (sł,upkowe, koł,owe, punktowe, 2-D, 3-D)

Stworzone w Analityku wielowymiarowe zestawienia pozwolą, m.in. poró,wnywać, dane pochodzą,ce z kilku okresó,w dział,alnoś,ci gospodarczej lub z ró,ż,nych miejsc. Informacje te uł,atwiają, interpretację, sytuacji podmiotu gospodarczego. Program umoż,liwia analizę, obszernych zbioró,w danych. Dzię,ki najnowszym technologiom hurtowni danych analiza oraz tworzenie kolejnych zestawień, przebiega niezwykle szybko.


RodzajBiznesowe
WersjaBox
LicencjaKomercyjna
Czas trwaniaLicencja wieczysta
Liczba stanowisk / jednostek1
Szczegóły licencji0
NośnikCD
Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe

- Komputer z procesorem Pentium 166 MHz (zalecane 200 MHz)
- 32 MB pamię,ci RAM
- System operacyjny Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Vista lub nowszy
- Microsoft Excel 2000, XP, 2003 lub 2007
- Okoł,o 20 MB wolnego miejsca na dysku twardym (oraz miejsce na stworzone zestawienia)
Zalecane:
- Karta graficzna z rozdzielczoś,cią, 800x600 lub wyż,szą,,
- Napę,d CD-ROM
- Mysz

Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 599060
Producent InsERT
Kod producenta ANA
EAN 5907616100443
Strona www http://www.insert.com.pl
Recenzje