Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

iD4Mobile NC-2160

iD4Mobile NC-2160
1 323,35 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

NC-2160-EU jest niezawodnym 16 kanał,owym rejestratorem przeznaczonym dla systemó,w monitoringu IP.
Jego kompaktowa obudowa pozwala na montaż, dwó,ch dyskó,w o ł,ą,cznej maksymalnej pojemnoś,ci wynoszą,cej 12TB (2 x 6TB). Przestrzeń, tą, moż,na powię,kszyć, podł,ą,czają,c dodatkową, kieszeń, poprzez zł,ą,cze e-SATA np. Unitek Y-3355, Unitek Y-3356. Mimo niewielkich rozmiaró,w NC-2160-EU skrywa w sobie duż,e moż,liwoś,ci dzię,ki optymalnie dopasowanej konfiguracji sprzę,towej i oprogramowaniu opartemu na systemie Linux. Podglą,d moż,na realizować, zdalnie lub lokalnie (HDMI, VGA) a dedykowany klient wprowadza dodatkowe funkcje takie jak analityka odtwarzanego materiał,u, E-mapa, obsł,uga kamer fisheye czy podglą,d kamer z kilku rejestratoró,w (do 128 kanał,ó,w). System pozwala też, na integrację, z POS oraz z sieciowymi moduł,ami WE/WY. Przeprowadzone testy wykazał,y, ż,e rejestrator jest w stanie zapisywać, obraz z 16 kamer w rozdzielczoś,ci 5MP przy jednoczesnym podglą,dzie lokalnym i zdalnym (VGA, 5fps).

Rozdzielczość1920 x 1200 (WUXGA)
Maks. liczba dysków2
Maks. pojemność dysków6 TB
Interfejs dyskuSATA II - 3 Gb/s
Kompresja audioBrak danych
Kompresja wideoH.264
Tryby nagrywania

- Na ż,ą,danie
- Cią,gł,e
- Wedł,ug harmonogramu
- Po zdarzeniu

Tryby wyświetlania

- Funkcje podglą,du lokalnego: podglą,d na ż,ywo, PTZ, cyfrowy PTZ, snapshot, zdalne WE/WY
- Funkcje podglą,du zdalnego: podglą,d na ż,ywo, PTZ, cyfrowy PTZ, snapshot, zdalne WE/WY, multi-view, emapa, monitorowanie przepustowoś,ci

Komunikacja bezprzewodowaNie
Wejścia alarmowe0
Wyjścia alarmowe0
Funkcje specjalne

Dostę,p lokalny
- Podglą,d na ż,ywo i odtwarzanie z maksymalnie 16 kamer
- Nagrywanie na ż,ą,danie
- Obsł,uga funkcji Instant Playback
- Automatyczne przeł,ą,czanie strumienia po powię,kszeniu obrazu
- Obsł,uga rozdzielczoś,ci monitoró,w - 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1920x1080

Dostę,p zdalny
- Dedykowane oprogramowanie klienckie lub przeglą,darka www (IE, Chrome lub Safari)
- Moż,liwoś,ć, wyś,wietlania podglą,du z kamer, z kilku serweró,w
- Podglą,d z maksymalnie 64 kamer na jednym monitorze, 128 kamer na dwó,ch monitorach
- Jednoczesne odtwarzanie z maksymalnie 16 kamer
- Podglą,d nagrania przy wyszukiwaniu
- Analityka obrazu dla odtwarzanego materiał,u –, wykrycie ruchu, pojawienie się, obiektu, zniknię,cie obiektu, zasł,onię,cie kamery, utrata ostroś,ci
- Edycja odtwarzanego materiał,u - jasnoś,ć,, kontrast, ostroś,ć,, skala szaroś,ci i widocznoś,ć, (WDR)
- Obsł,uga E-mapy
- Ró,ż,ne profile strumieni w celu dopasowania do moż,liwoś,ci ł,ą,cza
- Przetwarzanie obrazu z kamer typu fisheye
- Automatyczne przeł,ą,czanie strumienia po powię,kszeniu obrazu
- Aplikacja mobilna dla iOS i Android
- Wspierane systemy operacyjne dla oprogramowania klienckiego - Windows XP (32-bit), Win7 (32 and 64-bit)

Wejścia BNC0
Wyjścia BNC0
Wejścia RCA0
Wyjścia RCA0
Złącza2 x USB 2.0
Wymiary

47 x 330 x 285 mm.

Waga2 kg
Akcesoria w zestawie0
Pozostałe parametry

- Wbudowany system Linux zapewniają,cy odpornoś,ć, na awarie i wirusy
- Architektura klient –, serwer
- Przyjazny panel konfiguracyjny
- Prosty, intuicyjny sposó,b dodawania i konfiguracji kamer
- Harmonogram nagrywania
- Wsparcie dla wybranych kamer od prawie 90 producentó,w
- Brak ograniczeń, na rozdzielczoś,ć, dla pojedynczej kamery
- Moż,liwa integracja w zakresie detekcji ruchu, obsł,ugi cyfrowych WE/WY, audio, obsł,ugi wielu strumieni
- Obsł,uga zdarzeń, z kamer –, rejestracja, PTZ, powiadomienia email, wyjś,cie cyfrowe, informacja na E-mapie, powiadomienie w kliencie mobilnym
- Obsł,uga RAID 0 i 1
- Testowanie dyskó,w pod ką,tem bł,ę,dó,w SMART
- Moż,liwoś,ć, integracji z systemami kasowymi POS oraz zdalnymi moduł,ami WE/WY
- Obsł,uga uż,ytkownikó,w –, moż,liwoś,ć, tworzenia kont i nadawanie im uprawnień, w ramach danej grupy
- Rozbudowany system logó,w zdarzeń, i operacji wykonanych w rejestratorze
- Automatyczne uruchomienie po przywró,ceniu zasilania
- Integracja z zasilaczami UPS - automatyczne wył,ą,czenie rejestratora po osią,gnię,ciu granicznego poziomu rozł,adowania baterii*
Moż,liwoś,ć, podł,ą,czenia nastę,pują,cych urzą,dzeń,:
- Klawiatura, myszka, joystick (USB)
- Monitor (HDMI, VGA)
- Zewnę,trzna kieszeń, HDD (e-SATA)**
- Hub USB***

* Sprawdzone dla CyberPower, APC
** Sprawdzone dla Unitek Y-3355, Unitek Y-3356
*** Sprawdzone dla Unitek Y-3045


Wsparcie dla kamer nastę,pują,cych producentó,w:
- ACTi
- ADEMCO
- Alarm.com
- American Dynamics
- AMTK
- Arecont
- Aver
- AXIS
- BASLER
- BOSCH
- Brickcom
- Canon
- Centrix
- CISCO
- Champ
- CNB
- Dahua
- D-Link
- DlinkCN
- DYNACOLOR
- Eneo
- Etrovision
- Everfocus
- FINE
- Flir
- Forenix
- GE
- GNS
- Grundig
- Guardeon
- HIKVISION
- Honeywell
- IP power
- Innotech
- Jetstor
- JVC
- LevelOne
- LG
- MegaIP
- Messoa
- MIWIURMET
- MOBOTIX
- Netgear
- Onvif
- Panasonic
- Pelco
- PLANET
- QVS
- Samsung
- SANTEC
- Secubest
- Shany
- Sony
- Spark
- Sunell
- TRENDnet
- TRUEN
- UDP
- Vision Hi-Tech
- Vista
- VIVOTEK
- WatchNET
- Wavekrom
- Zavio
- 3S vision

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 973975
Producent iD4Mobile
Kod producenta NC-2160
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje