Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

IBM ROK Windows Svr Datacenter 2012 (2CPU) x64 Polish 00Y6295

IBM ROK Windows Svr Datacenter 2012 (2CPU) x64 Polish 00Y6295

Kod: 470983

18 106,10 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Windows Server 2012 Datacenter dla ś,rodowisk chmur prywatnych o wysokim poziomie wirtualizacji.

Systemu Windows Server 2012 nie tylko oferuje wysokiej jakoś,ci rozwią,zania oparte na funkcjach jednej platformy. Zawiera takż,e ponad 300 nowych funkcji i ulepszeń,, któ,re poszerzają, moż,liwoś,ci biznesowe Twojej firmy:

  - Zwię,kszenie wielkoś,ci transakcji. ,
  - Realizowanie nowych scenariuszy sprzedaż,y. ,
  - Oferowanie usł,ug hostingu i optymalizacji chmury. ,

  Wię,cej niż, wirtualizacja
  System Windows Server 2012 oferuje dynamiczną, infrastrukturę, z obsł,ugą, wielu dzierż,awcó,w, któ,rej moż,liwoś,ci wykraczają, poza wirtualizację,. Stanowi kompletną, platformę, umoż,liwiają,cą, konfigurowanie usł,ug chmurowych i korzystanie z nich.

  Moc wielu serweró,w, prostota jednego
  System Windows Server 2012 oferuje doskonał,ą, ekonomikę, zakupu i uż,ytkowania dzię,ki poł,ą,czeniu ł,atwej w obsł,udze wieloserwerowej platformy o doskonał,ych wskaź,nikach dostę,pnoś,ci ze standardowym sprzę,tem.

  Każ,da aplikacja, dowolna chmura
  Windows Server 2012 to otwarta platforma aplikacyjna i internetowa. Umoż,liwia tworzenie symetrycznych i hybrydowych aplikacji oraz witryn internetowych o duż,ej gę,stoś,ci przeznaczonych dla centó,w przetwarzania danych i chmur.

  Nowoczesny styl pracy
  System Windows Server 2012 wspomaga mobilne i elastyczne systemy pracy dzię,ki skutecznemu zabezpieczeniu dostę,pu uż,ytkownikó,w do ich spersonalizowanych ś,rodowisk roboczych praktycznie z dowolnego miejsca i urzą,dzenia.

  RodzajSerwerowe
  WersjaROK
  LicencjaNa procesor
  Czas trwaniaLicencja wieczysta
  Liczba stanowisk / jednostek2
  Szczegóły licencji0
  Architektura64-bit
  NośnikDo pobrania
  Wersja językowaPolska
  Wymagania sprzętowe0
  Pozostałe parametry0
  Informacje dodatkowe

  Informacje dodatkowe

  Kod 470983
  Producent IBM
  Kod producenta 00Y6295
  EAN Nie dotyczy
  Strona www http://www.ibm.com/pl/pl/
  Recenzje