Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HSK Listwa przeciwprzepięciowa X5 1.5m szara

HSK Listwa przeciwprzepięciowa X5 1.5m szara

Kod: 818296

31,75 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Acar X5 to najnowsze przeciwprzepię,ciowe urzą,dzenie zabezpieczają,ce z oferty produktó,w acar. Sprawdzone, skuteczne i niezawodne rozwią,zanie konstrukcyjne oraz nowoczesny projekt, pozwalają, udzielić, wieczystej gwarancji na urzą,dzenia ACAR X5. Bł,yszczą,ce wykoń,czenie powierzchni czoł,owej podkreś,lają, niebanalnoś,ć, i ś,wież,oś,ć, projektu wzorniczego, wyró,ż,niają,c produkt wizualnie. Pię,ć, gniazd sieciowych z uziemieniem oraz niewielkie gabaryty urzą,dzenia pozwalają, na jego wszechstronne uż,ycie w domu i biurze. Zastosowanie automatycznego bezpiecznika zapewnia praktycznie bezobsł,ugowa pracę,. Duż,a skutecznoś,ć, dział,ania oaz atrakcyjny wyglą,d predysponuje do miana podstawowego zabezpieczenia przeciwprzepię,ciowego, niezbę,dnego w każ,dym miejscu. Uchwyty do mocowania są, dostę,pne opcjonalnie u dystrybutora.

Liczba gniazd typu F (Schuko)0
Liczba gniazd typu C0
Liczba gniazd typu C130
Liczba gniazd typu C190
Długość przewodu1.5 m
WtyczkaEuropejska
Zabezpieczenia / filtryPrzeciwprzepięciowe
WłącznikTak
MontażPodłoże
Pozostałe porty we/wyBrak
Akcesoria w zestawie0
KolorSzary
Wymiary

315 x 56 x 44 mm

Waga0.4 kg
Pozostałe parametry

- Napię,cie znamionowe urzą,dzenia: 230 V
- Czę,stotliwoś,ć, znamionowa: 50Hz
- Prą,d znamionowy obcią,ż,enia: IN = 10 A
- Bezpieczniki: 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwł,ocznej 10A/250V
- Prą,d upł,ywu: <,0.5 mA
- Czas odpowiedzi ukł,adu przeciwprzepię,ciowego: <,25ns
- Napię,cie znamionowe ukł,adu przeciwprzepię,ciowego: UC 250V 50Hz
- Poziom protekcji UP ukł,adu przeciwprzepię,ciowego: 1,3kV(L/N)
- Nominalny prą,d wył,adowczy iN: 2kA (L/N) - 8/20µ,s
- Maksymalny prą,d wył,adowczy iMAX: 6,5kA (L/N) - 8/20µ,s
- System ochrony przeciwporaż,eniowej: koł,ki ochronne gniazd poł,ą,czone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)
- Obudowa z tworzywa sztucznego samogasną,cego
- Iloś,ć, gniazd sieciowych: 5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 818296
Producent HSK
Kod producenta ACAR X5 SZARY, ALP-ACARX5-----11N, W0185
EAN 5904743525330
Strona www http://www.hsk.pl
Recenzje