Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HSK Acar P7 RJ szara

HSK Acar P7 RJ szara

Kod: 13985

42,15 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

P7-RJ to zabezpieczenie przeciwprzepię,ciowe aż, siedmiu urzą,dzen i ł,ą,cza telefonicznego
Pię,ć, gniazd z bolcem oraz dodatkowo dwa gniazda pł,askie.
Urzą,dzenie posiada zabezpieczenie linii telefonicznej opartej na zł,ą,czu (RJ11-12).
Podś,wietlany wył,ą,cznik, wygodny, automatyczny bezpiecznik.
Cztery moż,liwe kierunki uł,oż,enia sznura sieciowego, jako system porzą,dkowania przewodó,w to koniec plą,taniny kabli.

Długość przewodu zasilającego1.5 m
KolorSzary
Ochrona linii tel.Tak
Specyfikacja techniczna

Dane techniczne toru sieciowego:

 ,

Napię,cie znamionowe urzą,dzenia230 V
Czę,stotliwoś,ć, znamionowa50Hz
Prą,d znamionowy obcią,ż,enia∑,IN = 10 A
Bezpieczniki1 bezpiecznik automatyczny o ,charakterystyce zwł,ocznej 10A/250V
Prą,d upł,ywu<,0.5 mA
Czas odpowiedzi ukł,adu przeciwprzepię,ciowego<,25ns
Napię,cie znamionowe ukł,adu przeciwprzepię,ciowegoUC 250V 50Hz
Poziom protekcji UP ukł,adu przeciwprzepię,ciowego≤,1,3kV(L/N)
Nominalny prą,d wył,adowczy iN2kA (L/N) - 8/20µ,s
Maksymalny prą,d wył,adowczy iMAX6,5kA (L/N) - 8/20µ,s
System ochrony przeciwporaż,eniowejkoł,ki ochronne gniazd poł,ą,czone z ,przewodem ochronnym(system 2P+Z)
Obudowaz tworzywa sztucznego samogasną,cego
Iloś,ć, gniazd sieciowych5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
2 gniazda dwubiegunowe bez styku ochronnego 6A/250V
Wymiary370x64x44 mm
Cię,ż,ar0,44 kg

 ,

 ,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 13985
Producent HSK
Kod producenta ALP-ACARP7RJ---...
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.hsk.pl
Recenzje