Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP Przełšcznik HP V1410-24 Switch

HP Przełšcznik HP V1410-24 Switch

Kod: 226018

442,61 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Niezarzą,dzane przeł,ą,czniki sieciowe Fixed Port

Przeł,ą,cznik HP 1410-24 (J9663A)

Seria HP 1410 to niezarzą,dzane przeł,ą,czniki Gigabit Ethernet i Fast Ethernet przeznaczone dla mał,ych firm poszukują,cych podstawowych, ekonomicznych rozwią,zań, sieciowych z doż,ywotnią, gwarancją,. Seria przeł,ą,cznikó,w HP 1410 obejmuje siedem modeli, któ,re moż,na montować, na roż,ne sposoby, dzię,ki czemu klienci mogą, wybrać, optymalny przeł,ą,cznik dostosowany do wymogó,w posiadanej sieci.

Wszystkie modele obsł,ugują, funkcje QoS oraz kontroli przepł,ywu danych w technologii IEEE 802.3x, co zapewnia wyją,tkową, szybkoś,ć, przesył,u danych. Uproszczone operacje plug-and-play są, moż,liwe dzię,ki takim funkcjom, jak Auto-MDIX i automatyczna negocjacja prę,dkoś,ci.

Firma HP poł,ą,czył,a najnowsze wynalazki z zakresu technologii silikonowych, co pozwolił,o opracować, jedne z najbardziej energooszczę,dnych przeł,ą,cznikó,w: 16- i 24-portowe modele Fast Ethernet to pierwsze w branż,y, zgodne ze standardem IEEE 802.3az, niezarzą,dzane przeł,ą,czniki Fast Ethernet. Dzię,ki dostę,pnym funkcjom ekologicznym wraz z doż,ywotnią, gwarancją,, przeł,ą,cznik HP 1410 to doskonał,e rozwią,zanie dla klientó,w poszukują,cych tanich i niezawodnych rozwią,zań, sieciowych.  ,

Waga1.35 kg
Specyfikacja techniczna

Porty

  • Obsł,uguje maksymalnie 24 porty 10/100 z automatycznym wykrywaniem szybkoś,ci
Pamię,ć, i procesor
pamię,ć, masowa: 16 Kb EEPROM, pojemnoś,ć, bufora pakietó,w: 2 Mb
Opó,ź,nienie
  • Opó,ź,nienie 100 Mb: <, 11 µ,s (64-bajtowe pakiety LIFO)
Przepustowoś,ć,
maks. 3,5 ,mln ,p/s (pakiety 64-bajtowe)
Pojemnoś,ć, przeł,ą,czania
4,8 ,Gb/s
Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczą,ce zasilania i eksploatacji:

Zuż,ycie energii
4,8 W (maks.)
Napię,cie wejś,ciowe
100-240 V prą,du zmiennego, 12 V (w zależ,noś,ci od wybranego zasilacza)
Zakres temperatur podczas eksploatacji
0–,40°,C
Dopuszczalna wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas eksploatacji
Od 15 do 95% przy 40°,C (104°,F), bez kondensacji
Emisja ciepł,a
17 BTU/godz. (17,93 kJ/godz.)
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 226018
Producent HP
Kod producenta J9663A
EAN 0886111541836
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje