Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP CR354A#B19

HP CR354A#B19

Kod: 420125

16 025,50 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Innowacyjny komfort obsł,ugi.
Eliminacja bał,aganu z wydrukami —, pł,askie, posortowane wydruki dzię,ki zintegrowanemu odbiornikowi z tacą, ukł,adają,cą,.
Peł,na kontrola —, monitorowanie rolek noś,nikó,w, wyś,wietlanie stanu drukarki na ekranie dotykowym i ś,ledzenie zadań, podczas drukowania.
Ł,adowanie rolek papieru bez wysił,ku, nawet bez wstawania z krzesł,a, z ł,adowaniem rolki od przodu i automatycznym jej wyró,wnywaniem.
Oszczę,dnoś,ć, miejsca za pomocą, niewielkiej drukarki 914 mm (36 cali) zaprojektowanej z pł,aską, powierzchnią, w celu szybkiego sprawdzania wydrukó,w.
Szybkie i wysokiej jakoś,ci wydruki od samego począ,tku.
Szybki druk: profesjonalne wydruki A1 w 21 sekund i sortowanie na wyjś,ciowej tacy ukł,adają,cej.
Szybkie wykonywanie zadań, przez prawidł,owe drukowanie od samego począ,tku, dzię,ki rzeczywistym podglą,dom wydrukó,w.
Gł,ę,boka czerń,, prawdziwie neutralne odcienie szaroś,ci i ż,ywe kolory z sześ,cioma oryginalnymi atramentami i gł,owicami HP.
Ł,atwe przetwarzanie zł,oż,onych plikó,w z maks. 32 GB pamię,ci wirtualnej, HP-GL/2 i obsł,ugą, PDF 2 w przypadku wię,kszoś,ci systemó,w operacyjnych.
Drukuj z niemal każ,dego miejsca ,
Drukuj niemal z dowolnego miejsca za pomocą, smartfona lub tabletu z systemem Apple®, lub Android™,
Dostę,p i drukowanie projektó,w z chmury spoza biura przy uż,yciu aplikacji HP Designjet ePrint &, Share ,
Automatyczny zapis kopii projektó,w w chmurze podczas drukowania z poziomu aplikacji HP Designjet ePrint &, Share ,
Drukowanie bez sterownikó,w z pamię,ci USB lub bezpoś,rednie przesył,anie projektó,w pocztą, e-mail do HP Designjet T920 ePrinter.

Obszar zastosowańBiuro
Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 8 Professional/Home (32-bitowy/64-bitowy)
Windows Server 2012
Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium (32-bitowy/64-bitowy)
Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium (32-bitowy/64-bitowy)
Windows XP Professional/Home (32-bitowy/64-bitowy)
Windows Server 2008 (32-bitowy/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy)
Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8
Linux (patrz: hplip.net)

Format10 x 15 cm
InterfejsUSB
Język drukarki

HP-GL/2
HP-RTL
TIFF
JPEG
CALS G4
HP PCL 3 GUI
URF

Zainstalowana pamięć32 GB
Podajnik papieru

Wejś,cie: automatyczne ł,adowanie rolek od przodu
podawanie arkuszy

Odbiornik papieru

Wyjś,cie: wbudowany odbiornik z tacą, ukł,adają,cą, (od A4 do A0, maksymalna pojemnoś,ć, 50 A1-size)
- kosz
- automatyczna obcinarka

Gramatura papieru

od 60 do 328 g/m²,

Nośniki

Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy), papier techniczny (kalka kreś,larska, papier bond pó,ł,przezroczysty, welinowy), folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa), papier fotograficzny (satynowany, bł,yszczą,cy, pó,ł,bł,yszczą,cy, matowy, o wysokim poł,ysku), noś,nik podś,wietlany, noś,nik samoprzylepny (two-view cling, papier do uż,ytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy)

Wymiary

1399 x 693 x 950 mm

Waga87 kg
Pozostałe parametry

Zuż,ycie energii
<, 120 W (drukowanie), <, 260 W (maks.), <, 4 W / <, 7 W z wbudowanym rozwią,zaniem Digital Front End (tryb uś,pienia), 0,1 W (automatyczne wył,ą,czenie), 0 W (wył,ą,czenie wył,ą,cznikiem gł,ó,wnym)
Energy efficiency
Certyfikat ENERGY STAR®,
Zakres temperatur podczas eksploatacji
od 5 do 40º,C
Dopuszczalna wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas eksploatacji
Wilgotnoś,ć, wzgl. 20–,80%

Informacje o gwarancji

Roczna gwarancja. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są, ró,ż,ne w zależ,noś,ci od produktu, kraju oraz lokalnych przepisó,w prawnych.

Oprogramowanie

HP Designjet ePrint &, Share for Windows
HP Instant Printing for Windows
HP Utility for Mac and Windows

W zestawie

HP Designjet T920 ePrinter 914 mm (36 cali)
gł,owica drukują,ca
wkł,ady atramentowe
taca ukł,adają,ca
podstawa drukarki
oś, na rolę, papieru
skró,cona instrukcja obsł,ugi
plakat instalacyjny
oprogramowanie startowe
kabel zasilają,cy

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 420125
Producent HP
Kod producenta CR354A#B19
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje