Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP Drukarka atramentowa Designjet T120 ePrinter 610 mm

HP Drukarka atramentowa Designjet T120 ePrinter 610 mm

Kod: 267751

3 308,62 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Wykorzystaj dobrze swoje pienią,dze.

 • Zalety dwó,ch drukarek w jednym urzą,dzeniu: wbudowany podajnik na noś,niki w formacie od A4 do +/A3 oraz wygodna rolka ł,adowania od przodu pozwalają, na wydruk o szerokoś,ci od 210 mm (8,5 cala) do 610 mm (24 cale).
 • Zainstaluj drukarkę, tam, gdzie Ci wygodnie —, moż,esz pracować, z dowolnego miejsca dzię,ki wbudowanej ł,ą,cznoś,ci Wi-Fi.
 • Oszczę,dzaj czas i pienią,dze: przejmij kontrolę, nad wydrukiem, planują,c kolejne zadania w firmie.
 • Spó,jna, wyją,tkowa jakoś,ć, wydruku oraz duż,a wydajnoś,ć, —, oryginalne tusze HP zapewniają, ż,ywe kolory i wyraziste linie.

Przekonaj się,, jak ł,atwe moż,e być, drukowanie wielkoformatowe z tą, niewielką, i ł,atwą, w obsł,udze drukarką,.

 • Z ł,atwoś,cią, dostosuj drukarkę, do przestrzeni roboczej —, 987 mm (38,9 cala) szerokoś,ci czyni ją, najmniejszą, w swojej klasie.
 • Intuicyjny, peł,nokolorowy panel dotykowy 109 mm (4,3 cala) umoż,liwia intuicyjną, obsł,ugę, i uł,atwia nawigację, oraz drukowanie.
 • Wykonuj pracę, szybko i dokł,adnie: precyzyjne podglą,dy wydruku został,y zaprojektowane tak, aby uł,atwić, prawidł,owe drukowanie przy pierwszej pró,bie. Oszczę,dzaj czas i materiał,y eksploatacyjne wiedzą,c, ż,e otrzymasz to, co widzisz.

Drukuj z niemal każ,dego miejsca.

 • Oprogramowanie HP Designjet ePrint &, Share umoż,liwia drukowanie z drukarki HP Designjet ePrinter za poś,rednictwem laptopa, smartfonu wyposaż,onego w oprogramowanie Apple®, lub Android™, lub tabletu.
 • Uzyskuj dostę,p i drukuj wielkoformatowe projekty gdy jesteś, z dala od pracowni, korzystają,c z HP Designjet ePrint &, Share.
 • Automatycznie zapisuj kopie prac w chmurze i miej do nich dostę,p z dowolnego miejsca dzię,ki HP Designjet ePrint &, Share.
 • Przesył,aj projekty w wiadomoś,ciach e-mail do drukarki HP Designjet T120 ePrinter i drukuj, korzystają,c z funkcji ł,ą,cznoś,ci internetowej.
Obszar zastosowańZaawansowane
Obsługiwane systemy operacyjne

 ,- Mac OS X v10.6
 ,- Microsoft®, Windows®, 7
 ,- Windows Vista®, Ultimate/Business/Home Premium
 ,- Windows®, XP Professional/Home (SP3 lub nowszy)

FormatA4
Rozdzielczość druku

Do 1200 x 1200 dpi po optymalizacji z wejś,ciowych 600 x 600 dpi po wybraniu funkcji optymalizacji dla papieru fotograficznego.

Druk PhotoTak
InterfejsWiFi
Czytnik kart pamięciNie
PictBridgeNie
Język drukarki

HP PCL 3 GUI, JPEG

Zainstalowana pamięć256 MB
Podajnik papieru

 ,- Podajnik arkuszy, rolka podają,ca, podajnik wejś,ciowy, automatyczna gilotyna
 ,- Podajnik wejś,ciowy: od 210 x 279 do 330 x 482 mm, podawanie rę,czne: od 330 x 482 do 610 x 1897 mm, rolka: od 279 do 610 mm

Gramatura papieru

Od 60 do 280 g/m², (rolka/podawanie rę,czne), Od 60 do 220 g/m², (podajnik wejś,ciowy)

Nośniki

Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o duż,ej gramaturze, ekologiczny, zwykł,y, ś,nież,nobiał,y), papier techniczny (typowa kalka kreś,larska, kalka techniczna), folia (przezroczysta, matowa), papier fotograficzny (satynowy, bł,yszczą,cy, pó,ł,bł,yszczą,cy, premium, polipropylen), papier samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen).
Gruboś,ć, do 0,3mm.

Druk dwustronnyRęczny
Wymiary

987 x 530 x 285 mm (sz. x gł,. x wys.)

Waga25.5 kg
Informacje o gwarancji

Roczna ograniczona gwarancja na sprzę,t. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są, ró,ż,ne w zależ,noś,ci od produktu, kraju oraz lokalnych przepisó,w prawnych.

Pozostałe parametry

 ,- Temperatura pracy od 5 do 40º,C
 ,- Temperatura przechowywania od -25 do 55º,C
 ,- Wilgotnoś,ć, podczas pracy Wilgotnoś,ć, wzgl. 20–,80%
 ,- Wilgotnoś,ć, przechowywania Wilgotnoś,ć, wzglę,dna od 0 do 95%
 ,- Ciś,nienie dź,wię,ku 48 dB(A), <, 16 dB(A) (tryb czuwania)
 ,- Moc dź,wię,ku 6,5 B(A), <, 3,4 B(A) (tryb czuwania)

Prę,dkoś,ć, druku
 ,- Rysunki liniowe 70 sekund/str., 40 wydruki w formacie A1 na godzinę,
 ,- Kolorowe obrazy CQ891A: 22,4 m²,/h na noś,nikach powlekanych, 2,9 m²,/h na noś,nikach bł,yszczą,cych

Materiały eksploatacyjne oryginalne

Wkł,ad atramentowy HP 711: czarny (80 ml), czarny (38 ml), bł,ę,kitny, purpurowy, ż,ó,ł,ty (29 ml)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 267751
Producent HP
Kod producenta CQ891A, CQ891A / CQ891C, CQ891A#B19
EAN 0887111131966
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje