Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP JG688A

HP JG688A

Kod: 489589

14 848,00 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

425 Wireless Dual Radio 802.11n (WW) 8 unit Eco-pack Access Points (JG688A)

Podwó,jny punkt dostę,powy zapewnia wysokiej wydajnoś,ci rozwią,zania sieciowe. Poprawiona architektura IEEE 802.11n zezwala na nieograniczone korzystanie z sieci.

Regulator RRM zapewnia zaawansowane zarzą,dzanie kanał,ami radiowymi, ró,wnoważ,enie obcią,ż,enia sieci oraz ł,agodzi zakł,ó,cenia.

Bezprzewodowe kontrolery HP obsł,ugują, szybki roaming co pozwala na korzystanie z komunikacji VoIP

HP 452 dział,a w trybie zarzą,dzanym z kontrolerem HP Wireless LAN.

Cechy gł,ó,wne:
- Podwó,jne radio (300 Mb/s)
- Obsł,uga anten wbudowanych jak i opcjonalnych anten zewnę,trznych
- Kompleksowe zabezpieczenie siecio WLAN
- Doż,ywotnia gwarancja
- Zasilany przez IEEE 802.3af PoE lub sieci lokalnej

Porty we/wy1 x 10/100/1000 Mbit/s
Pasmo5 GHz
Standardy802.11n
Liczba anten4
AntenaZewnętrzna odłączana
Zysk anteny5 dBi
Bezpieczeństwo

- Zintegrowana obsł,uga IDS
- Automatyczna klasyfikacja AP i klientó,w
- Event reporting
- Obsł,uga 802.1X
- EAP MD5
- TLS
- TTLS
- PEAP
- AES
- TKIP
- WEP
- WPA2
- 802.11i
- Filtrowanie lokalnego ruchu sieciowego

Funkcje specjalne

- Wi-Fi Clear Connect
- Automatyczne dopasowanie mocy radio
- Automatyczny wybó,r kanał,u
- Inteligentne zarzą,dzanie ruchem w sieci
- Analiza mocy i czę,stotliwosci
- Detekcja sygnał,u/klasyfikacja
- Zintegrowany IDS
- Zarzą,dzanie AP: SNMPv2c, SNMPv3, MIB-II, SSL, VPN
- HP Intelligent Management Center
- Wireless Services Manager Software
- Diagnostyka
- Rate limiting
- Scentralizowany ruch (Layer 2 i Layer 3 QoS)
- Priorytetyzacja IEEE 802.1p
- Klasyfikacja L2/L3/L4
- Virtual Service Community
- Obsł,uga do 12 VoIP
- Obsł,uga SpectraLink Voice Priotity
- Obsł,uga IEEE 802.3af PoE
- Opcja lokalnego zasilania
- Auto-MDIX
- Port konsoli

Zasilanie

- IEEE 802.3af PoE (Gigabit Ethernet)
- Max. pobó,r prą,du: 12.9W

Oprogramowanie0
Wymagania sprzętowe0
Akcesoria w zestawie0
KolorBiały
Waga0.75 kg
Wymiary

18.86 x 18.86 x 5.08 cm

Pozostałe parametry

- Tryb pracy: Client access, Local mesh, Packet capture
- Procesor jednordzeniowy @ 560 MHz, 128 MB flash, 128 MB SDRAM
- Montaż,: wewną,trz budynkó,w/sufit
- Temperatura operacyjna: od 0 do 45 stopni C
- Wilgotnoś,ć, otoczenia: 5-95%
- Temperatura przechowywania: od -40 do 70 stopni C
- Moż,liwoś,ć, podł,ą,czenia zewnę,trznych anten
- Obsł,uga transferu do 300 Mb/s

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 489589
Producent HP
Kod producenta JG688A
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje