Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP Przełšcznik HPN 3100-24 v2 SI Switch

HP Przełšcznik HPN 3100-24 v2 SI Switch

Kod: 197460

3 306,55 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Seria HP 3100 SI to linia niedrogich przeł,ą,cznikó,w Fast Ethernet zapewniają,ca firmom wię,ksze moż,liwoś,ci przy mniejszych nakł,adach. Są, to niedrogie, instalowane w stosie, inteligentne przeł,ą,czniki Fast Ethernet warstwy 2 zarzą,dzane sieciowo, zapewniają,ce wysoką, wydajnoś,ć,, duż,e zagę,szczenie portó,w, a takż,e ł,atwoś,ć, instalacji.

Przeł,ą,czniki udostę,pniają, ł,ą,cza podrzę,dne 10/100 Mb/s i ł,ą,cza nadrzę,dne Gigabit Ethernet, a takż,e opcje agregacji, któ,re pozwalają, zwię,kszyć, przepustowoś,ć, oraz niezawodnoś,ć, poł,ą,czeń,. W sieciach przedsię,biorstw mogą, sł,uż,yć,, jako urzą,dzenia dostę,powe do poł,ą,czeń, z komputerami stacjonarnymi z prę,dkoś,cią, 100 Mb/s.

W sieciach MAN lub przemysł,owych, mogą, one ł,ą,czyć, uż,ytkownikó,w koń,cowych lub przeł,ą,czniki typu low-end za pomocą, interfejsó,w elektrycznych 100 Mb/s w kierunku ł,ą,cza podrzę,dnego, skupiają,c się, w centrum przeł,ą,czania IP lub w przeł,ą,czniku warstwy 3 o duż,ej przepustowoś,ci w kierunku ł,ą,cza nadrzę,dnego za poś,rednictwem interfejsu GbE bą,dź, funkcji agregacji ł,ą,czy.

ZastosowanieŚrednie i duże firmy
Warstwa przełączaniaL2
Architektura sieciFastEthernet
Liczba portów 10/100 Mbps24
Liczba portów 10/100/1000 MbpsBrak
Liczba portów 10GbBrak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)Brak
Liczba portów PoE+Brak
Liczba portów COMBO2
Liczba portów SFPBrak
Liczba portów SFP+Brak
Port konsoliTak
Tryb przekazywaniaStore-and-forward
Przepustowość8.8 Gb/s
Prędkość przekazywania6.6 Mpps
Bufor pakietów384 KB
Obsługa ramek JumboBrak danych
Możliwość łączenia w stosBrak danych
VLAN0
Obsługiwane protokoły i standardy0
QoS0
Bezpieczeństwo0
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja

- IMC —, Centrum inteligentnego zarzą,dzania
- Interfejs wiersza poleceń, (CLI)
- Przeglą,darka internetowa
- SNMP Manager

Funkcje L20
Funkcje L30
Pozostałe funkcje0
Typ obudowyDesktop
WentylatorBrak danych
ZasilaczBrak daych
Pobór mocy13 W
Akcesoria w zestawie0
Zasilanie

100-240 V prą,du zmiennego

Wymiary

43,99 x 16 x 4,37 cm

Waga3 kg
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 197460
Producent HP
Kod producenta JG223A, JG223A#ABB
EAN 886111407422
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje