Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP J9565A#ABB

HP J9565A#ABB
2 721,33 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Przeł,ą,czniki z serii HP 2615 zapewniają, nieskomplikowaną,, ekonomiczną, i niezawodną, ł,ą,cznoś,ć, w warstwie dostę,pu dla duż,ych przedsię,biorstw, biur terenowych oraz mał,ych i ś,rednich firm. Ten kompaktowy i cichy, wyposaż,ony w 8 portó,w, w peł,ni zarzą,dzany podstawowy przeł,ą,cznik Fast Ethernet warstwy 3 z obsł,ugą, zasilania PoE idealnie nadaje się, do wdraż,ania w miejscach, w któ,rych wł,aś,ciwoś,ci akustyczne mają, duż,e znaczenie.

Kompleksowy zestaw funkcji podstawowych warstwy 3 obejmuje obsł,ugę, routingu statycznego i RIP, sFlow, list kontroli dostę,pu (ACL), funkcji ograniczania prę,dkoś,ci przesył,u, IPv6 i PoE. Przeł,ą,cznik jest ł,atwy w uż,ytkowaniu i wdraż,aniu, obsł,uguje urzą,dzenia typu PoE i moż,e być, zarzą,dzany z uż,yciem rozwią,zania HP Intelligent Management Center (IMC), któ,re oferuje pojedynczy widok cał,ej sieci.

ZastosowanieDom i małe biuro
Architektura sieciFastEthernet
Liczba portów 10/100 Mbps8
Liczba portów 10/100/1000 Mbps24
Liczba portów 10GbBrak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)8
Liczba portów PoE+Brak
Liczba portów COMBO2
Liczba portów SFPBrak
Liczba portów SFP+2
Liczba portów QSFP+Brak
Port konsoliTak
Przepustowość5.6 Gb/s
Prędkość przekazywania4.1 Mpps
Bufor pakietów512 KB
Obsługa ramek JumboBrak danych
Możliwość łączenia w stosBrak danych
VLAN0
Obsługiwane protokoły i standardy0
QoS0
Bezpieczeństwo0
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja

- HP PCM+
- IMC —, Intelligent Management Center
- Interfejs wiersza polecenia
- Przeglą,darka internetowa
- Menu konfiguracyjne
- Zarzą,dzanie pozapasmowe (port szeregowy RS-232c)
- Baza informacji zarzą,dzania protokoł,em IEEE 802.3 Ethernet
- Baza informacji zarzą,dzania wzmacniaczem sygnał,u
- Baza informacji zarzą,dzania interfejsem sieci Ethernet

Funkcje L20
Funkcje L30
Pozostałe funkcje0
Typ obudowyRack
WentylatorBrak danych
ZasilaczZewnętrzny
Akcesoria w zestawie0
Zasilanie0
Wymiary

25,4 x 15,95 x 4,45 cm

Waga1.66 kg
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 126740
Producent HP
Kod producenta J9565A#ABB
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje