Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP J9782A#ABB

HP J9782A#ABB
1 516,32 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Przeł,ą,czniki z serii Aruba 2530 zapewniają, bezpieczeń,stwo, niezawodnoś,ć, i ł,atwoś,ć, obsł,ugi na brzegach sieci duż,ych przedsię,biorstw, w biurach oddział,ó,w firmowych i mał,ych oraz ś,rednich firmach. W peł,ni zarzą,dzane przeł,ą,czniki oferują, funkcje warstwy 2 z opcjonalną, obsł,ugą, standardu PoE+, opcjonalnymi ł,ą,czami nadrzę,dnymi 10 GbE, rozbudowanymi zabezpieczeniami dostę,pu, priorytetyzacją, ruchu, technologią, monitorowania sFlow, obsł,ugą, hostó,w IPv6 oraz oszczę,dnoś,ć, energii dzię,ki technologii Energy Efficient Ethernet.

Przeł,ą,czniki z serii Aruba 2530 są, ł,atwe w obsł,udze i wdraż,aniu oraz zapewniają, spó,jny sposó,b korzystania z sieci przewodowych i bezprzewodowych dzię,ki obsł,udze narzę,dzi do ujednoliconego zarzą,dzania, takich jak ClearPass Policy Manager i Airwave Network Management.

ZastosowanieŚrednie i duże firmy
Warstwa przełączaniaL2
Architektura sieciFastEthernet
Liczba portów 10/100 Mbps24
Liczba portów 10/100/1000 Mbps2
Liczba portów 10GbBrak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)Brak
Liczba portów PoE+Brak
Liczba portów COMBOBrak
Liczba portów SFP2
Liczba portów SFP+Brak
Liczba portów QSFP+Brak
Port konsoliBrak danych
Przepustowość12.8 Gb/s
Prędkość przekazywania9.5 Mpps
Bufor pakietów1.5 MB
Obsługa ramek JumboBrak danych
Możliwość łączenia w stosBrak danych
VLAN0
Obsługiwane protokoły i standardy0
QoS0
Bezpieczeństwo0
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja

- IMC —, Intelligent Management Center
- Interfejs wiersza polecenia
- Przeglą,darka internetowa
- Menu konfiguracyjne
- Zarzą,dzanie pozapasmowe (port szeregowy RS-232C lub micro-USB)
- Baza informacji zarzą,dzania protokoł,em IEEE 802.3 Ethernet
- Baza informacji zarzą,dzania wzmacniaczem sygnał,u
- Baza informacji zarzą,dzania interfejsem sieci Ethernet

Funkcje L2

- IMC - Intelligent Management Center
- Command-line interface
- Web browser
- Configuration menu
- Out-of-band management (serial RS-232c or micro usb)
- IEEE 802.3 Ethernet mib
- Repeater mib
- Ethernet interface mib

Funkcje L30
Pozostałe funkcje0
Typ obudowyRack
WentylatorBrak danych
ZasilaczBrak daych
Akcesoria w zestawie0
Zasilanie0
Wymiary

44,2 x 24,64 x 4,45 cm

Waga2.59 kg
Pozostałe parametry0
Specyfikacja techniczna
Porty
  • 24 porty 10/100 z automatycznym wykrywaniem szybkoś,ci (10BASE-T typu IEEE 802.3, 100BASE-TX typu IEEE 802.3u)<,br>,Typ noś,nika: Auto-MDIX<,br>,Dupleks: peł,ny dupleks lub pó,ł,dupleks
  • 1 szeregowy port konsoli RJ-45
  • 2 porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkoś,ci (10BASE-T typu IEEE 802.3, 100BASE-TX typu IEEE 802.3u, 1000BASE-T typu IEEE 802.3ab)<,br>,Dupleks: 10BASE-T/100BASE-TX: peł,ny dupleks lub pó,ł,dupleks
  • 1000BASE-T: tylko peł,ny
  • 2 wolne gniazda mini-GBIC (SFP)
Pamię,ć, i procesor
Procesor: ARM9E @ 800 MHz, 128 MB pamię,ci flash, pojemnoś,ć, bufora pakietó,w: 1.5 MB, 256 MB DDR3 DIMM
Opó,ź,nienie
  • Opó,ź,nienie 100 Mb: <, 1,7 µ,s (64-bajtowe pakiety LIFO)
  • Opó,ź,nienie 1000 Mb: <,1,1 µ,s (64-bajtowe pakiety LIFO)
Przepustowoś,ć,
maks. 9,5 ,mln ,p/s

Wymagania dotyczą,ce zasilania i eksploatacji

Zuż,ycie energii
 , 14,7W (maks.), 8,4 W (tryb gotowoś,ci)
Napię,cie wejś,ciowe
100-127/200-240 ,V
Zakres temperatur podczas eksploatacji
Od 0 do 45°,C
Dopuszczalna wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas eksploatacji
Od 15 do 95% 104°,F (40°,C) , (bez kondensacji)
Emisja ciepł,a
50 BTU/godz. (52.75kJ/godz.)
Zawartoś,ć, opakowania
  • (1) przeł,ą,cznik HP 2620-24
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 802428
Producent HP
Kod producenta J9782A#ABB
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje