Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP 1910-8-PoE+ Switch JG537A - Limited Lifetime Warranty

HP 1910-8-PoE+ Switch JG537A - Limited Lifetime Warranty

Kod: 475722

1 112,77 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zarzą,dzane przez Internet przeł,ą,czniki sieciowe Fixed Port Web- Przeł,ą,cznik 1910-8-PoE+ (JG537A)

Przeł,ą,czniki HP 1910 to zaawansowane inteligentnie zarzą,dzane przeł,ą,czniki warstwy 3 o stał,ej konfiguracji Gigabit Ethernet lite zaprojektowane na potrzeby mał,ych firm poszukują,cych zaawansowanych funkcji podstawowych w postaci ł,atwego w zarzą,dzaniu rozwią,zania. Seria obejmuje osiem modeli: Modele z 8 16 24 i 48 portami 10/100/1000 bez PoE, i dwa modele z 8 oraz dwa z 24 portami 10/100/1000 PoE.

Wszystkie przeł,ą,czniki z serii są, wyposaż,one w dodatkowe porty Gigabit SFP dla poł,ą,czeń, ś,wiatł,owodowych. Modele HP 1910 dopuszczają, montaż, na stelaż,ach lub pracę, w trybie desktop i są, wyposaż,one wentylatory o zmiennej prę,dkoś,ci zapewniają,ce ciche dział,anie.

Przeł,ą,czniki HP 1910 dział,ają, z maksymalną, prę,dkoś,cią, dostę,pną, w warstwie fizycznej obsł,ugują, IPv6 ustalanie priorytetó,w QoS oraz funkcje zabezpieczeń, takie jak logowanie 802.1X listy kontroli dostę,pu i ochrona typu odmowa usł,ugi. Funkcje z moż,liwoś,cią, konfiguracji obejmują, sieci VLAN i agregację, ł,ą,cz oraz funkcje zaawansowane takie jak statyczne trasowanie warstwy 3 oraz protokoł,u STP RSTP i MSTP.

Przeł,ą,czniki HP 1910 są, obję,te doż,ywotnią, gwarancją, obejmują,cą, jednostkę, gł,ó,wną, wentylatory i zasilacze.

ZastosowanieDom i małe biuro
Warstwa przełączaniaL3
Architektura sieciFastEthernet
Liczba portów 10/100 Mbps8
Liczba portów 10/100/1000 MbpsBrak
Liczba portów 10GbBrak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)8
Liczba portów PoE+8
Liczba portów COMBOBrak
Liczba portów SFP2
Liczba portów SFP+Brak
Port konsoliTak
Przepustowość5.6 Gb/s
Prędkość przekazywania4.2 Mpps
Bufor pakietów512 KB
Rozmiar tablicy adresów MAC8192
Obsługa ramek JumboTak
Rozmiar ramki Jumbo10 KB
Możliwość łączenia w stosBrak danych
Liczba grup VLAN256
VLAN

- Automatyczne przypisywanie sieci VLAN
- Przypisywanie uż,ytkownikó,w na podstawie toż,samoś,ci, lokalizacji, pory dnia

Obsługiwane protokoły i standardy

- IEEE 802.1D MAC Bridges
- IEEE 802.1p Priority
- IEEE 802.1Q VLANs
- IEEE 802.1s (MSTP)
- IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
- IEEE 802.3 Type 10BASE-T
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T
- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
- IEEE 802.3i 10BASE-T
- IEEE 802.3x Flow Control
- IEEE 802.3z 1000BASE-X
- IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
- IEEE 802.1D (STP)
- IEEE 802.1P (CoS)
- IEEE 802.1X Port Based Network Access Control

QoS

- Kontrola ruchu transmisyjnego
- Ograniczenie przepustowoś,ci ruchu transmisyjnego
- Ograniczenia ruchu
- Ustawianie maksymalnych wartoś,ci ruchu wejś,ciowego dla danego portu
- Gwarantowane wartoś,ci minimalne dla portu oraz kolejki
- Okreś,lanie priorytetó,w ruchu
- Pakiety są, przypisywane do czterech kolejek sprzę,towych

Bezpieczeństwo

- Listy kontroli dostę,pu uż,ytkownikó,w (ACL)
- Filtrowanie ruchu sieciowego
- Kontrola sieciowa z uż,yciem list kontroli dostę,pu (MAC i IP)
- Listy kontroli dostę,pi na podstawie czasu
- Protokó,ł, Secure Sockets Layer (SSL)
- IEEE 802.1X
- Loginy sieciowe RADIUS
- Ochrona portó,w STP BPDU

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja

- Proste zarzą,dzanie przez WWW
- Obsł,uga HTTP i HTTPS
- Zarzą,dzanie przez pojedyń,czy adres IP
- Zarzą,dzanie nawet 4 urzą,dzeniami HP 1910
- Bezpieczny interfesj WWW
- SNMP v1, v2c i v3
- Uł,atwione zarzą,dzanie przeł,ą,cznikiem
- Peł,ne rejestrowanie sesji

Funkcje L2

- Obsł,uga i tagging VLAN
- Spanning Tree Protocol (STP)
- Filtrowanie IBPDU
- Obsł,uga ramek Jumbo

Funkcje L3

- Adress Resolution Protocol (ARP)
- DHCP relay

Pozostałe funkcje

- Host IPv6
- Routing IPv6
- MLD snooping
- ACL/QoS dla protokoł,u IPv6
- Auto-MDI/MDIX
- Obsł,uga standardu PoE i PoE+

Typ obudowyRack
WentylatorBrak danych
ZasilaczWewnętrzny
Pobór mocy90 W
Akcesoria w zestawie

- Przeł,ą,cznik HP 1910-8-PoE+
- Przewó,d zasilania zgodny z lokalizacją,
- Zestaw do montaż,u stelaż,owego
- Dokumentacja uż,ytkownika
- 4 x gumowe stó,pki

Zasilanie

100-240V AC 50/60 Hz

Wymiary

33 x 23 x 4.4 cm (Wysokoś,ć, 1U)

Waga2.1 kg
Pozostałe parametry

- Procesor: MIPS @ 500 MHz, 32 MB flash, 128 MB RAM
- Tabela routingu: 32 (IPv4/IPv6)
- Temperatura operacyjna: od 0 do 40 stopni C
- Wilgotnoś,ć, otoczenia: 10-90%
- Temperatura przechowywania: od -40 do 70 stopni C
- Moc PoE: 62W

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 475722
Producent HP
Kod producenta JG537A, JG537A#ABB
EAN 0887758142516
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje