Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

G-TEC UPS ZP120N-3K;3000/2400(12V/7Ah)

G-TEC UPS ZP120N-3K;3000/2400(12V/7Ah)

Kod: 207383

3 730,22 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

ZP120N-3kVA

UPS serii ZP to jednofazowy lub tró,jfazowy (z jedną, fazą, na wyjś,ciu) zasilacz awaryjny on-line. Dzię,ki technologii podwó,jnej konwersji zabezpiecza urzą,dzenia nie tylko w momencie awarii, ale też, w przypadku zakł,ó,ceń, z sieci, takich jak: skoki napię,cia, niedobó,r napię,cia lub uderzenie pioruna.

 ,

Architektura UPS-aon-line
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Wymiary
 • Wysokoś,ć,: 340 mm
 • Szerokoś,ć,: 192 mm
 • Gł,ę,bokoś,ć,: 460 mm
 • Waga netto:36 kg
 • Wysokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 475 mm
 • Szerokoś,ć, w opakoaniu transportowym: 325 mm
 • Gł,ę,bokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 590 mm
 • Waga przesył,ki: 38,5 kg

 ,

Certyfikaty
 • Potwierdzenia zgodnoś,ci: CE, EN62040-1-1:2003
 • Zgodnoś,ć, ś,rodowiskowa: RoHS

 ,

Specyfikacja techniczna

Na wyjś,ciu:

 • Moc wyjś,ciowa: 2,4kW/ 3kVA
 • Napię,cie wyjś,ciowe: 200/ 208/ 220/ 230/ 240 Vac
 • Czę,stotliwoś,ć, na wyjś,ciu (synchronicznie z siecią,): 50/60 Hz +/- 0,2 %
 • Topologia: on-line
 • Typ przebiegu: czysta sinusoida
 • Gniazda wyjś,ciowe: 4 x IEC 10 i 1 x C19

Na wejś,ciu:

 • Nominalne napię,cie wejś,ciowe:110 - 300 Vac
 • Czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu: 45 - 55 Hz/ 54 - 66 Hz
 • Typ gniazda wejś,ciowego: IEC 13/ shucko
 • Dł,ugoś,ć, przewodu zasilania: 1,8
 • Zakres napię,cia wejś,ciowego w rybie podstawowym: 110 - 300 Vac

Akumlatory i czas podtrzymania:

 • Czas podtrzymania: 6-120minut
 • Typowy czas ponownego ł,aowania: poniż,ej 5 h do odzyskania 95% mocy
 • Zestaw akumulatoró,w zamiennych: TAK: peł,na (przepię,cia, przecią,ż,enia)

Komunikacja i zarzą,dzanie:

 • panel przedni: wyś,wietlacz LCD: tryb AC, poziom nał,adowania, stan baterii, napię,cie wejś,ciowe, napię,cie wyjś,ciowe, przecią,ż,enie, bł,ą,d i niski stan baterii
 • alarm dź,wię,kowy-praca baterii: sygnał, co 10 sekund

   Parametry ś,rodowiskowe:

   • Ś,rodowisko operacyje: od 0˚,C do 45˚,C
   • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy: 0-95% RH
   • Temperatura przechowywania: od -25˚,C do 45˚,C
   • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna przechowywania: 0-95% RH
   • Poziom hał,asu w odległ,oś,ci 1 metra: 50 dB
   • Odprowadzanie ciepł,a: <, 3%

    ,

   Informacje dodatkowe

   Informacje dodatkowe

   Kod 207383
   Producent G-TEC
   Kod producenta ZP120N-3K
   EAN Nie dotyczy
   Strona www http://gtec.pl
   Recenzje