Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

G-TEC UPS PC615N-650;650/360(12V/7Ah)

G-TEC UPS PC615N-650;650/360(12V/7Ah)

Kod: 207370

280,07 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

PC615N-650

UPS firmy G-Tec serii PC to urzą,dzenia stworzone do zabezpieczenia stanowisk komputerowych oraz innych, niewielkich urzą,dzeń, biurowych. Czas podtrzymania to od 7 do 10 minut przy 75% obcią,ż,enia. Pozwala to na zapisanie danych oraz bezpieczne wył,ą,czenie urzą,dzenia, co zapobiega uszkodzeniu sprzę,tu w przypadku awarii zasilania.

Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Wymiary
 • Wysokoś,ć,: 274 mm
 • Szerokoś,ć,: 100 mm
 • Gł,ę,bokoś,ć,: 140 mm
 • Waga netto: 4,4 kg
 • Wysokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 335 mm
 • Szerokoś,ć, w opakowaniu transportowym:220 mm
 • Gł,ę,bokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 140 mm
 • Waga przesył,ki: 4,75 kg
Certyfikaty
 • Potwierdzenia zgodnoś,ci: CE,EN/IEC62040-1-1
 • Zgodnoś,ć, ś,rodowiskowa:RoHS
Specyfikacja techniczna

Na wyjś,ciu:

 • Moc wyjś,ciowa: 360W/ 650VA
 • Napię,cie wyjś,ciowe: 110/120 Vac lub 220/230/240 Vac
 • Czę,stotliwoś,ć, na wyjś,ciu (synchronicznie z siecią,): 50/60 Hz +/- 1Hz
 • Topologia: line interactive
 • Typ przebiegu: symulowana sinusoida
 • Gniazda wyjś,ciowe: 4 x IEC 10A

Na wejś,ciu:

 • Nominalne napię,cie wejś,ciowe: 110/120 Vac lub 220/230/240 Vac
 • Czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu: 50/60 Hz (autowykrywalne)
 • Typ gniazd wejś,ciowego: C19
 • Dł,ugoś,ć, przewodu zasilania: 180 cm
 • Zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym: 81-145 Vac lub 162-290 VAc

Akumulatory i czas podtrzymania:

 • Czas podtrzymania: 4,4 minuty
 • Typowy czas ponownego ł,adowania: 8 h do odzyskania 90% mocy
 • Zestaw akumuatoró,w: bę,dzie przekierowanie-link

Komunikacja i zarzą,dzanie:

 • Panel przedni: zielona ś,wieci się, pokazują,c poziom nał,adowania, ż,ó,ł,ta mruga przy pracy z baterii a czerwona ś,wieci cią,gle przy bł,ę,dzie
 • Alarm dź,wię,kowy-praca z baterii: sygnał, co 10 sekund
 • Zestaw akumulatoró,w zamiennych: TAK: peł,na (przepię,cia, przecią,ż,enia)

Parametry ś,rodowiskowe:

  • Ś,rodowisko operacyjne: od 0˚,C do 40˚,C
  • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy: 0-90% RH
  • Temperatura przechowywania: od -25˚,C do 40˚,C
  • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna przechowywania: 0-90% RH
  • Poziom hał,asu w odlegloś,ci 1 metra: <, 40 dB
   Deklaracje i certyfikaty
   • Potwierdzenia zgodnoś,ci: CE,EN/IEC62040-1-1
   • Zgodnoś,ć, ś,rodowiskowa:RoHS
   Informacje dodatkowe

   Informacje dodatkowe

   Kod 207370
   Producent G-TEC
   Kod producenta PC615N-650
   EAN Nie dotyczy
   Strona www http://gtec.pl
   Recenzje