Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

G-TEC UPS PC615N-1000;1000/600(12V/7Ah)

G-TEC UPS PC615N-1000;1000/600(12V/7Ah)

Kod: 207367

564,20 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zasilacz awaryjny UPS firmy G-Tec serii PC to urzą,dzenia stworzone do zabezpieczenia stanowisk komputerowych oraz innych, niewielkich urzą,dzeń, biurowych. Czas podtrzymania to od 7 do 10 minut przy 75% obcią,ż,enia. Pozwala to na zapisanie danych oraz bezpieczne wył,ą,czenie urzą,dzenia, co zapobiega uszkodzeniu sprzę,tu w przypadku awarii zasilania.

Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
Typ obudowyTower
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Wymiary

- wysokoś,ć,: , 350 mm.
- szerokoś,ć,: 146 mm.
- gł,ę,bokoś,ć,: 160 mm.

Waga8.9 kg
Certyfikaty

- potwierdzenia zgodnoś,ci: CE, EN/IEC62040-1-1
- zgodnoś,ć, ś,rodowiskowa: RoHS

Specyfikacja techniczna

Na wyjś,ciu:
- moc wyjsciowa: 600W/ 1000VA
- napię,cie wyjś,ciowe: 110/120 Vac lub220/230/240 Vac
- czę,stotliwoś,ć, na wyjś,ciu (synchronicznie z siecią,): 50/60 Hz +/- 1 Hz
- topologia: line interactive
- typ przebiegu: symulowana sinusoida
- gniazda wyjś,ciowe: 4 x IEC 10A
Na wejś,ciu:
- nominalne napię,cie wejś,ciowe: 110/120 Vac lub220/230/240 Vac
- czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu: 50/60 Hz (autowykrywalne)
- typ gniazda wejś,ciowego: C13
- dł,ugoś,ć, przewodu zasilania: 180 cm
- zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym: 81-145 Vac lub 162-290 VAc

Akumulatory i czas podtrzymania:
- czas podtrzymania: 8 minut
- typowy czas ponownego ł,adowania: 8 h do odzyskania 90% mocy

Parametry ś,rodowiskowe:
- ś,rodowisko operacyjne: od 0˚,C do 40˚,C
- wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy: , 0-90% RH
- temperatura przechowywania: od -25˚,C do 40˚,C
- wilgotnoś,ć, wzglę,dna przechowywania: , 0-90% RH
- poziom hał,asu w odległ,oś,ci 1 metra: <, 40 dB

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja

Panel przedni:
- zielona ś,wieci się, pokazują,c poziom nał,adowania, ż,ó,ł,ta mruga przy pracy z baterii a czerwona ś,wieci cią,gle przy bł,ę,dzie
- alarm dź,wię,kowy: sygnał, co 10 sekund
- ochrona - TAK: peł,na (przepię,cia, przecią,ż,enia)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 207367
Producent G-TEC
Kod producenta PC615N-1000
EAN Nie dotyczy
Strona www http://gtec.pl
Recenzje