Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

G-TEC UPS GT S 2000 RT 2000VA/1800W 2U Online

G-TEC UPS GT S 2000 RT 2000VA/1800W 2U Online

Kod: 540666

2 827,77 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 2 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

UPS serii GT S Tower to jednofazowy zasilacz awaryjny on-line. Dzię,ki moż,liwoś,ci rozbudowy o dodatkowe moduł,y bateryjne, moż,emy elastycznie zwię,kszać, czas podtrzymania bateryjnego. Wysoki wspó,ł,czynnik mocy PF=0,9 daje wię,cej mocy czynnej. Uniwersalna obudowa pozwala instalować, UPS w szafie 19″,, a dostarczone w komplecie nó,ż,ki pozwalają, stosować, go jako urzą,dzenie wolno stoją,ce.

Dzię,ki technologii podwó,jnej konwersji VFI ON-line zabezpiecza urzą,dzenia nie tylko w momencie awarii, ale gł,ó,wnie w przypadku zakł,ó,ceń, z sieci, takich jak: skoki napię,cia i czę,stotliwoś,ci, niedobó,r napię,cia lub uderzenia pioruna. Wysoka sprawnoś,ć, niebagatelnie wpł,ywa na obniż,enie rachunkó,w za energię,, natomiast system ochrony baterii maksymalizuje czas pomię,dzy wymianami baterii.

Idealny do zasilania:
- Urzą,dzeń, IT (serwery, pamię,ci masowe)
- Systemó,w DSO
- Urzą,dzeń, medycznych
- Automatyki przemysł,owej

UPS GT serii S Tower Jest wyposaż,ony w:
- Wyś,wietlacz LCD. Upraszcza zarzą,dzanie UPSem
- Wewnę,trzny By-pass elektroniczny. Przy znacznym wzroś,cie temperatury, awarii, lub przecią,ż,eniu UPSa, Twoje odbiory nadal bę,dą, zasilane z sieci
- Zł,ą,cze USB i RS232. Pozwala na zarzą,dzanie UPSem
- Slot na kartę, SNMP, AS400. Pozwala na zdalny monitoring
- Zł,ą,cze P-poż,
- Zł,ą,cze stykó,w beznapię,ciowych

 ,

WAŻ,NE: Aby zamontować, UPS w szafir rack należ,y dokupić, szyny montaż,owe RCS (CKGTCZRGT000000)

Architektura UPS-aon-line
Liczba faz na wejściu1 (230V)
Typ obudowyTower
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Wymiary

438 X 600 X 2 U mm

Waga33 kg
Specyfikacja techniczna

- Czas podtrzymania: 5 min
- Moc: 1800 W
- Zastosowanie: BIURO, DATA CENTER, MEDYCYNA
- Liczba i typ baterii: 12V/9Ah x 4
- Wyś,wietlacz LCD: obcią,ż,enie, baterie, wejś,cie, wyjś,cie, tryb operacyjny
Alarm:
- Tryb bateryjny: sygnał, co 4 sekundy
- Niski poziom baterii: sygnał, co sekundę,
- Przecią,ż,enie: sygnał, dwa razy na sekundę,
- Bł,ą,d: sygnał, cią,gł,y

Informacje o gwarancji

Gwarancja zewnę,trzna: 2 lata na elektronikę, i 1rok na baterie

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 540666
Producent G-TEC
Kod producenta GT S 2000 RT
EAN Nie
Strona www http://gtec.pl
Recenzje