Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

G-TEC UPS GT S 10000 RT 10000VA/9000W 5U Online

G-TEC UPS GT S 10000 RT 10000VA/9000W 5U Online

Kod: 540281

11 293,50 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

UPS serii GT S Tower to jednofazowy zasilacz awaryjny on-line. Dzię,ki moż,liwoś,ci rozbudowy o dodatkowe moduł,y bateryjne, moż,emy elastycznie zwię,kszać, czas podtrzymania bateryjnego. Wysoki wspó,ł,czynnik mocy PF=0,9 daje wię,cej mocy czynnej. Uniwersalna obudowa pozwala instalować, UPS w szafie 19″,, a dostarczone w komplecie nó,ż,ki pozwalają, stosować, go jako urzą,dzenie wolno stoją,ce.

Dzię,ki technologii podwó,jnej konwersji VFI ON-line zabezpiecza urzą,dzenia nie tylko w momencie awarii, ale gł,ó,wnie w przypadku zakł,ó,ceń, z sieci, takich jak: skoki napię,cia i czę,stotliwoś,ci, niedobó,r napię,cia lub uderzenia pioruna. Wysoka sprawnoś,ć, niebagatelnie wpł,ywa na obniż,enie rachunkó,w za energię,, natomiast system ochrony baterii maksymalizuje czas pomię,dzy wymianami baterii.

Idealny do zasilania:
- Urzą,dzeń, IT (serwery, pamię,ci masowe)
- Systemó,w DSO
- Urzą,dzeń, Medycznych
- Automatyki przemysł,owej

UPS GT serii S Tower Jest wyposaż,ony w:
- Wyś,wietlacz LCD. Upraszcza zarzą,dzanie UPSem
- Wewnę,trzny By-pass elektroniczny. Przy znacznym wzroś,cie temperatury, awarii, lub przecią,ż,eniu UPSa, Twoje odbiory nadal bę,dą, zasilane z sieci
- Zł,ą,cze USB i RS232. Pozwala na zarzą,dzanie UPSem
- Slot na kartę, SNMP, AS400. Pozwala na zdalny monitoring
- Zł,ą,cze P-poż,
- Zł,ą,cze stykó,w beznapię,ciowych
- Karta pracy ró,wnoległ,ej. Powala na poł,ą,czenie ró,wnolegle do 4 UPSó,w

 ,

WAŻ,NE: Aby zamontować, UPS w szafir rack należ,y dokupić, szyny montaż,owe RCS (CKGTCZRGT000000)

Architektura UPS-aon-line
Liczba faz na wejściu1 (230V)
Typ obudowyRack
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Wymiary

438 x 594 x 5 U mm.

Waga83 kg
Specyfikacja techniczna

- Czas podtrzymania: 5 min
- Moc: 9 kW
- Zastosowanie: BIURO, DATA CENTER, MEDYCYNA
- Obudowa 19"
- Liczba i typ baterii 12V/9Ah x 12
- Wyś,wietlacz LCD: przecią,ż,enie, rozł,adowanie i przepię,cie DC
Alarm:
- Tryb bateryjny: sygnał, co 4 sekundy
- Niski poziom baterii: sygnał, co sekundę,
- Przecią,ż,enie: sygnał, 2 razy na sekundę,
- Bł,ą,d: sygnał, cią,gł,y

Informacje o gwarancji

Gwarancja zewnę,trzna: 2 lata na elektronikę, i 1rok na baterie

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 540281
Producent G-TEC
Kod producenta GT S 10000 RT
EAN Nie
Strona www http://gtec.pl
Recenzje