Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

G-TEC UPS AP160N-2K;2000/1800(12V/9Ah)

G-TEC UPS AP160N-2K;2000/1800(12V/9Ah)

Kod: 207361

3 404,15 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

AP160N-2kVA

UPS serii AP160N to produkt stworzony przede wszystkim do niewielkich serwerowni i biur posiadają,cych wraż,liwe na skoki napię,cia urzą,dzenia. Dzię,ki technologii on-line, UPS koryguje kształ,t napię,cia wyjś,ciowego likwidują,c zakł,ó,cenia pochodzą,ce z sieci energetycznej. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia serwera czy komputera wskutek dopł,ywu zasilania o niesatysfakcjonują,cej jakoś,ci.

 ,

Architektura UPS-aon-line
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Typ obudowyRack
Wymiary
 • Wysokoś,ć,: 2U (mm)
 • Szerokoś,ć,: 435 mm
 • Gł,ę,bokoś,ć,: 438 mm
 • Waga netto: 16,2 kg
 • Wysokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 275 mm
 • Szerokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 60 mm
 • Gł,ę,bokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 62 mm
 • Waga przesył,ki: 19,2 kg
Certyfikaty
 • Potwierdzenia zgodnoś,ci CE, EN62040-1-1:2008, EN62040-2:2006
 • Zgodnoś,ć, ś,rodowiskowa: RoHS
Specyfikacja techniczna

Na wyjś,ciu:

 • Moc wyjś,ciowa: 1800W/ 2000VA
 • Czę,stotliwoś,ć, na wyjś,ciu (synchronicznie z siecią,): 50/60 Hz +/- 0,2 %
 • Topologia: on-line
 • Typ przebiegu: czysta sinusoida
 • Gniazda wyjś,ciowe: 8 x C13

Na wejś,ciu:

 • Nominalne napię,cie wejś,ciowe: 120 + 276 Vac
 • Czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu: 45 - 55 Hz/ 54 - 66 Hz
 • Typ gniazda wejś,ciowego: C19
 • Dł,ugoś,ć, orzewodu zasilania: 180 cm
 • Zakres napię,cia wejś,ciowego w trbie podstawowym: 176 -276 Vac

Akumulatory i czas podtrzymania:

 • Czas podtrzymania: 7-120minut
 • Typowy czas ponownego ł,adowania: 4 h do odzyskania 90% mocy

Komunikacja i zarzą,dzanie:

 • Panel przedni: wyś,wietlacz LCD: tryb AC, poziom nał,adowania, stan baterii, napię,cie wejś,ciowe, napię,cie wyjś,ciowe, przecią,ż,enie, bł,ą,d i niski stan baterii
 • Alarm dź,wię,kowy-praca z baterii: sygnał, co 10 sekund
 • Ochrona: TAK: peł,na (przepię,cia, przecią,ż,enia)

  Parametry ś,rodowiskowe:

  • Ś,rodowisko operacyjne: od 0˚,C do 40˚,C
  • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy: 0-90% RH
  • Temperatura przechowywania: od -25˚,C do 40˚,C
  • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna przechowywania: 0-90% RH
  • Poziom hał,asu w odległ,oś,ci 1 metra : <, 50 dB
  • Odprowadzenie ciepł,a: <, 5%

   ,

  Informacje dodatkowe

  Informacje dodatkowe

  Kod 207361
  Producent G-TEC
  Kod producenta AP160N-2K
  EAN Nie dotyczy
  Strona www http://gtec.pl
  Recenzje