Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

G DATA Program G Data AntiVirus Business 11 (10 st. 12 mies.)

G DATA Program G Data AntiVirus Business 11 (10 st. 12 mies.)

Kod: 421581

697,41 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis
G Data AntiVirus Business jest skutecznym programem do ochrony firmowej sieci komputeró,w przed wirusami i zł,oś,liwym oprogramowaniem. Zapewnia najwyż,sze bezpieczeń,stwo danych dzię,ki dwó,m skanerom z dwiema niezależ,nymi bazami sygnatur wirusó,w. Funkcja kontroli strumienia HTTP blokuje fał,szywe strony WWW i pró,by wył,udzenia danych przy wykonywaniu pł,atnoś,ci on-line. Wbudowana ochrona kont e-mail chroni napł,ywają,cą, korespondencję, niezależ,nie od programu pocztowego. Scentralizowana obsł,uga programu uwzglę,dnia instalację, oraz konfigurację, zabezpieczeń, na wszystkich stacjach klienckich. Program posiada narzę,dzia zdalnej administracji poprzez przeglą,darki WWW. Panel administratora charakteryzuje wysoka ergonomia pracy i ł,atwoś,ć, obsł,ugi najbardziej zaawansowanych funkcji ochrony.
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 421581
Producent G DATA
Kod producenta 071205, 71205
EAN 5901466002384
Strona www http://www.gdata.pl
Recenzje