Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Fujitsu PY UPS (by APC) 750VA / 500W Tower

Fujitsu PY UPS (by APC) 750VA / 500W Tower

Kod: 598963

1 570,83 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Smart-UPS

APC Smart-UPS 750VA LCD 230V
 • APC ,Smart-UPS,500 Watts /750 VA,na wejś,ciu ,230V /na wyjś,ciu ,230V, Interface Port SmartSlot, USB
Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaSmartSlot
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Wymiary
Maksymalna wysokoś,ć,: 161.00 ,mm
Maksymalna szerokoś,ć,: 138.00 ,mm
Maksymalna gł,ę,bokoś,ć,: 363.00 ,mm
Waga przesył,ki: 14.23 ,KG
Wysokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 301.00 ,mm
Szerokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 278.00 ,mm
Wysokoś,ć, przesył,ki: 499.00 ,mm
Waga13.18 kg
Specyfikacja techniczna

Na wyjś,ciu

 • Moc wyjś,ciowa: 500W / 750 VA ,
 • Maksymalna moc, jaką, moż,na skonfigurować,: 500W / 750 VA ,
 • Napię,cie wyjś,ciowe: 230V ,
 • Zniekształ,cenia napię,cia wyjś,ciowego: Mniej niż, 5% przy peł,nym obcią,ż,eniu ,
 • Czę,stotliwoś,ć, na wyjś,ciu (synchronicznie z siecią,): 47–,53 Hz przy czę,stotliwoś,ci nominalnej 50 Hz,57–,63 Hz przy czę,stotliwoś,ci nominalnej 60 Hz ,
 • Wspó,ł,czynnik szczytu: 3 : 1 ,
 • Typ przebiegu: sinusoida ,
 • Gniazda wyjś,ciowe: (6) IEC 320 C13, (2) IEC Jumpers  ,

Na wejś,ciu

 • Nominalne napię,cie wejś,ciowe: 230V ,
 • Czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu: 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja ) ,
 • Typ gniazda wejś,ciowego: IEC-320 C14  ,
 • Dł,ugoś,ć, przewodu zasilania: 1.83 metry ,
 • Zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym: 160 - 280V ,
 • Zmienny zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym: 151 - 302V

Komunikacja i zarzą,dzanie

 • Panel przedni: Wielofunkcyjny LCD wskaź,nik stanu i kontroli ,
 • Alarm dź,wię,kowy: Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ustawialne przez uż,ytkownika opó,ź,nienia ,
 • Awaryjny wył,ą,cznik zasilania: Dodatkowe

Ochrona przed przepię,ciami i filtracja

 • Znamionowa energia przepię,cia (w dż,ulach): 540 Dż,ule ,
 • Filtracja: Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Parametry ś,rodowiskowe:

 • Ś,rodowisko operacyjne: 0 - 40 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy: 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. podczas pracy: 0-3000 ,metry
 • Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna (przechowywanie): 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 ,metry
 • Poziom hał,asu w odległ,oś,ci 1 m od powierzchni urzą,dzenia: 40.00 ,dBA
 • Odprowadzanie ciepł,a: 90.00 ,BTU/godz.

 ,

W zestawie

6x IEC320 C13 (10A) output connections1x IEC320 C14 (10A) input connections + No Power Cord part of delivery, country specific power cord has to , be ordered seperatlyincl. control cable for the first server USB and COM-port (black)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 598963
Producent Fujitsu
Kod producenta S26361-F4542-L75
EAN 4051554426736
Strona www http://www.fujitsu.pl
Recenzje