Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Fideltronik LUPUS KR PRO 3k-R LT3000VA/2400W USB/RS

Fideltronik LUPUS KR PRO 3k-R LT3000VA/2400W USB/RS

Kod: 540699

2 259,24 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Ups LUPUS KRPro LT to urzą,dzenie klasy „,true on-line”, o podwó,jnej konwersji napię,cia przystosowane do pracy cią,gł,ej w
systemach zasilania gwarantowanego.

Charakteryzuje się, szerokim zakresem tolerowanego napię,cia wejś,ciowego oraz
gwarantuje bezprzerwowe zasilanie odbiornikó,w napię,ciem o wyją,tkowo stabilnych parametrach. Porty komunikacyjne
RS232 i USB oraz niezależ,ne gniazdo typu ”,intelligent slot”, pozwalają, monitorować, i zarzą,dzać, pracą, urzą,dzenia poprzez
komputer lub sieć, LAN. Ta wersja zasilacza jest zaprojektowana dla realizacji dł,ugich czasó,w podtrzymania i posiada
ł,adowarkę, zapewniają,cą, duż,y prą,d ł,adowania akumulatoró,w. Ups nie ma baterii wewnę,trznych wię,c minimalny zestaw to
zasilacz plus jeden moduł, bateryjny.

- Technologia ONLINE (wersja dla dł,ugich czasó,w podtrzymania)
- Czysto sinusoidalny kształ,t napię,cia przy pracy z baterii
- Duż,y prą,d ł,adowarki - moż,liwoś,ć, zmiany od 1A do 6A
- Wysokoś,ć, 2U+ Moduł, baterii 2U/3U
- Wyjś,cia typu IEC320 +moż,liwoś,ć, odbioru peł,nej mocy
- Tryb konwersji napię,cia 50/60Hz i ECO mode
- Dobra wspó,ł,praca z generatorami prą,dotwó,rczymi
- Peł,ne zabezpieczenie wyjś,cia (przeciw zwarciu i przecią,ż,eniu)
- Komunikacja przez RS232 i USB
- Niezależ,ny „,intelligent SLOT”, dla SNMP, AS400

UPS 3kVA wymaga zakupu dedykowanego moduł,u bateryjnego!

Architektura UPS-aon-line
Liczba faz na wejściu1 (230V)
Typ obudowyRack
KomunikacjaSerial Port (RS-232)
KolorCzarny
Wymiary

- 600 x 438 x 88 (mm) 2U

Waga29 kg
Specyfikacja techniczna

- Zakres napię,ć, wyjś,ciowych 200/208/220/230/240VAC
- Stabilizacja napię,cia wyjś,ciowego ±,1% (Praca bateryjna)
- Zakres synchronizacji 47 ~, 53 Hz or 57 ~, 63 Hz (Synchronized Range)
- Wahania czę,stotliwoś,ci na wyjś,ciu UPS: 50 Hz ±, 0.25 Hz lub 60Hz ±, 0.3 Hz (Praca bateryjna)
- Napię,cie ł,adowarki: 82,1 VDC±,1%(72V nominal)
Ś,rodowisko pracy:
- Poziom hał,asu nie wię,cej niż, 50dBA @ 1 metr
- Wilgotnoś,ć, wzglę,dna 20-90 % RH @ 0- 40°,C (bez kondensacji)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 540699
Producent Fideltronik
Kod producenta KR PRO 3000-R LT
EAN 5907524096012
Strona www http://www.fideltronik.com.pl
Recenzje