Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Fideltronik HRL 1223WF2

Fideltronik HRL 1223WF2

Kod: 282351

94,71 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Seria HRL - akumulatory bezobsł,ugowe firmy CSB

Seria HRL to nowoczesne akumulatory bezobsł,ugowe zaprojektowane do pracy buforowej o podwyż,szonej ż,ywotnoś,ci. Produkowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeń,stwa, jakoś,ci oraz ochrony ś,rodowiska.

Gł,ó,wne cechy:

 • powyż,ej 260 cykli ł,adowania / 100% rozł,adowania w pracy cyklicznej
 • 10 lat projektowana ż,ywotnoś,ć, (w 25C) w pracy buforowej
 • wysoka wydajnoś,ć, prą,dowa
 • odpornoś,c na wyż,sze temperatury (obudowa z polipropylenu PP)
 • napię,cia: 6V, 12V

Model - HRL 1223

Przechowywanie: Akumulatory CSB moż,na przechowywać, bez ł,adowania przez okkes 6 miesię,cy w temperaturze 25 stopni C . Dla wyż,szych temperatur czas ten ulega skró,ceniu.Zaleca się, po upł,ywie 6 miesię,cy akumulatory podł,adować,.

Liczba akumulatorów1
Napięcie12 V
Pojemność akumulatora5.8 Ah
Wymagania środowiskowe

Dopuszczalny zakres temperatur dla:
- Rozł,adowania: -15 ~, 50 stopni C
- Ł,adowania: -15 ~, 40 stopni C
- Przchowywania: -15 ~, 40 stopni C
- Zalecany zakres temperatur: 25 stopni C +- 3 stopnie C

Akcesoria w zestawie0
KolorBiały
Wymiary

- Dł,ugoś,ć,: 90 mm
- Szerokoś,ć,: 70 mm
- Wysokoś,ć,: 102 mm (z zaciskami 106)

Waga2.1 kg
Pozostałe parametry

- Maksymalny prą,d rozł,adowania: 130 A ( 5 sek)
- Rezystencja wewnę,trzna: 19 mΩ,
- Dopuszczalne napię,cie ł,adowania (buforowo): 13.5 do 13.8 VDC / 25 stopni C
- Dopuszczalne napię,cie ł,adowania (cylicznie): 14.4 do 15 VDC / 25 stopni C
- Zalecany maksymalny prą,d ł,adowania: 2,3 A

Specyfikacja techniczna
 • Napię,cie: 12 V
 • Pojemnoś,ć,: 5,8 Ah
 • Maksymalny prą,d rozł,adowania: 130 A ( 5 sek)
 • Rezystencja wewnę,trzna: 19 mΩ,
 • Dopuszczalny zakres temperatur dla:

-rozł,adowania: -15oC ~, 50oC

-ł,adowania: -15oC ~, 40oC

-przchowywania: -15oC ~, 40oC

 • Zalecany zakres temperatur: 25oC - 3oC
 • Dopuszczalne napię,cie ł,adowania:

13.5 do 13.8 VDC / 25oC- buforowo

14.4 do 15 VDC / 25oC-cylicznie

 • Zalecany maksymalny prą,d ł,adowania: 2,3 A
 • Przechowywanie: Akumulatory CSB moż,na przechowywać, bez ł,adowania przez okkes 6 miesię,cy w temperaturze 25oC . Dla wyż,szych temperatur czas ten ulega skró,ceniu.Zaleca się, po upł,ywie 6 miesię,cy akumulatory podł,adować,.
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 282351
Producent Fideltronik
Kod producenta HRL 1223WF2
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.fideltronik.com.pl
Recenzje