Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Evolveo Tuner HD DVB-T USB Mars

Evolveo Tuner HD DVB-T USB Mars

Kod: 272344

47,83 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Miniaturowy tuner cyfrowy HD DVB-T TV do komputera lub notebooka w peł,ni wyposaż,ony w opcje odbioru sygnał,u wysokiej rozdzielczoś,ci!

Teraz moż,na oglą,dać, telewizję, lub nagrywać, programy wedł,ug wł,asnego uznania - wystarczy podł,ą,czyć, EVOLVEO Mars do portu USB (bez koniecznoś,ci podł,ą,czania zewnę,trznego zasilania) i zainstalować, program ArcSoft TotalMedia z doł,ą,czonej pł,yty CD.
Obsł,uguje ró,wnież, funkcję, TimeShift, któ,ra umoż,liwia nagrywanie programu, oglą,danie programu TV od dowolnego miejsca nagrania przy jednoczesnym dalszym nagrywaniu w tle a takż,e zatrzymanie oglą,dania programu TV na ż,ywo i ponowne oglą,danie programu od momentu zatrzymania. Elektroniczny przewodnik po programach ( w zależ,noś,ci od informacji przekazanych przez nadawcę, programu ) to kompletny tygodniowy program telewizyjny i informacje o filmowych premierach.

www.evolveo.eu

RozdzielczośćBrak danych
InterfejsUSB
Złącza zewnętrzne1 x Wejście antenowe
Funkcje tuneraTimeShift
Oprogramowanie0
Wymagania sprzętowe

- Wymagania systemowe do oglą,dania i nagrywania DVB-T:
•, Windows XP (SP2)/Vista/Windows 7/Windows 8
•, Pentium IV 2.0 GHz i wyż,szy
•, DVB-T: pamię,ć, 1GB RAM
•, HD DVB-T: pamię,ć, 2 GB RAM
•, karta graficzna z obsł,ugą, Microsoft DirectX i wyż,szego lub minimalnie 16 MB pamię,ci
•, karta dź,wię,kowa
•, jeden port USB 2.0

Akcesoria w zestawie

- Pilot zdalnego sterowania

- Antena przenoś,na

Pozostałe parametry0
Wymiary

53 mm x 20 mm

Specyfikacja techniczna

•, 100% kompatybilnoś,ć, z polskimi standardami DVB-T: MPEG4 oraz MPEG2
•, tuner HD DVB-T o wysokiej czuł,oś,ci
•, obsł,uga MPEG-4 (SD/HD)/MPEG-2 (SD)
•, H.264
•, EPG - elektroniczny przewodnik po programach
•, telegazeta
•, bezpoś,rednie nagrywanie TV i radia DVB-T w komputerze
•, ustawienie czasu nagrywania
•, nagrywanie z EPG
•, moż,liwoś,ć, uchwycenia obrazu z ekranu w formacie JPEG
•, antena jest podł,ą,czona poprzez standardowy ł,ą,cznik, dzię,ki czemu moż,na ł,atwo podł,ą,czyć, inną, antenę,
•, pilot zdalnego sterowania

Wymagania systemowe

•, Windows XP(SP2)/Vista/Windows 7
•, Pentium IV 2.0 GHz i wyż,sza
•, DVB-T: pamię,ć, 1GB RAM
•, HD DVB-T: pamię,ć, 2 GB
•, karta graficzna z obsł,ugą, Microsoft DirectX i wyż,sza lub minimalnie 16 GB pamię,ci
•, karta dź,wię,kowa
•, jeden port USB 2.0

W zestawie

•, tuner USB DVB-T dongle EVOLVEO Mars
•, pilota zdalnego sterowania
•, antenę, DVB-T
•, instrukcję, obsł,ugi w ję,zyku polskim, czeskim i sł,owackim
•, pł,ytę, CD-ROM z softwarem TotalMedia 3.5

Ważne

 ,

Evolve zmienia się, w EVOLVEO

W zwią,zku z wejś,ciem na nowe rynki europejskie, Evolve zmienia nazwę, marki na EVOLVEO. Nowa nazwa jest unikalna i wyeliminuje trudnoś,ci z pozycjonowaniem produktó,w. Gwarancje, warunki i prawa kupują,cego pozostają, bez zmian. Szczegó,ł,owe informacje znajdują, się, na www.evolveo.eu. Aktualne LOGO moż,na pobrać, tutaj.

 ,

Do pobrania

Instrukcja uż,ytkownika - plik doc

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 272344
Producent Evolveo
Kod producenta TDE MHD
EAN 8594161332282
Strona www http://www.evolveo.eu/pl/
Recenzje