Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Evolveo Venus 2x HD DVB-T USB tuner s dálk. ovl. a anténou (HDTV/H.264/PiP/POP/PBP/TimeShift/EPG/TXT/USB2.0)

Evolveo Venus 2x HD DVB-T USB tuner s dálk. ovl. a anténou (HDTV/H.264/PiP/POP/PBP/TimeShift/EPG/TXT/USB2.0)

Kod: 272345

107,79 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 10 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Wyją,tkowy cyfrowy tuner HD DVB-T TV do komputera lub notebooka z dwoma tunerami i z obsł,ugą, sygnał,u w wysokiej rozdzielczoś,ci!

Teraz moż,na bez problemu oglą,dać, jednocześ,nie 2 ró,ż,ne programy, ale to nie wszystko! Funkcja Obraz w Obrazie (PIP) - umoż,liwia oglą,danie dwó,ch ró,ż,nych programó,w jednocześ,nie lub oglą,danie jednego programu i jednoczesne nagrywanie drugiego!
Moż,na oglą,dać, i nagrywać, cyfrowe programy wedł,ug wł,asnych potrzeb - EVOLVEO Venus wystarczy podł,ą,czyć, do portu USB (bez koniecznoś,ci korzystania z zewnę,trznego zasilania) i zainstalować, program ArcSoft TotalMedia z doł,ą,czonej pł,yty CD. ,
Ma ró,wnież, funkcję, TimeShift, któ,ra umoż,liwia nagranie i oglą,danie programu TV od dowolnego miejsca przy jednoczesnym dalszym nagrywaniu programu w tle lub też, zatrzymanie oglą,dania proramu na ż,ywo i powró,t do oglą,dania od zatrzymanego momentu. Elektroniczny przewodnik po programach jest moż,liwy przy wielu programach (jeś,li są, nadawane odpowiednie informacje) i oferuje kompletny program tygodniowy oraz informuje widza o premierach filmowych.

 ,

www.evolveo.eu

 ,

Obsługa standardówDVB-T MPEG-4 (H.264)
Wymagania systemowe

•, Windows XP(SP2)/Vista/Windows 7
•, Pentium IV 2.0 GHz i wyż,szy do HD DVB-T
•, DVB-T: pamię,ć, 1GB RAM
•, HD DVB-T: pamię,ć, 2GB
•, HD DVB-T: graficzna karta (minimalnie 32 MB pamię,ci)
•, karta dź,wię,kowa (kompatybilna AC97)
•, jeden port USB 2.0

RozdzielczośćBrak danych
InterfejsUSB
Złącza zewnętrzne1 x Wejście antenowe
Funkcje tuneraTimeShift
Oprogramowanie

•, CD-ROM z software.TotalMedia 3.5

Wymagania sprzętowe0
Akcesoria w zestawie0
Pozostałe parametry0
Wymiary

- 88 mm x 29 mm

W zestawie

•, HD DVB-T USB dongle Evolveo Venus ,
•, pilot zdalnego sterowania
•, antenę, DVB-T
•, instrukcję, obsł,ugi w ję,zyku polskim, czeskim i sł,owackim
•, CD-ROM z software.TotalMedia 3.5

Ważne

 ,

Evolve zmienia się, w EVOLVEO

W zwią,zku z wejś,ciem na nowe rynki europejskie, Evolve zmienia nazwę, marki na EVOLVEO. Nowa nazwa jest unikalna i wyeliminuje trudnoś,ci z pozycjonowaniem produktó,w. Gwarancje, warunki i prawa kupują,cego pozostają, bez zmian. Szczegó,ł,owe informacje znajdują, się, na www.evolveo.eu. Aktualne LOGO moż,na pobrać, tutaj.

 ,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 272345
Producent Evolveo
Kod producenta VNS-HD
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.evolveo.eu/pl/
Recenzje