Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Everki Plecak na laptop 18.4 EKP117 Beacon

Everki Plecak na laptop 18.4 EKP117 Beacon

Kod: 672236

574,34 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Podró,ż,uj wygodnie z eleganckim plecakiem Everki Beacon, ł,adny opł,ywowy kształ,t. Przeznaczony dla studentó,w i uż,ytkownikó,w korporacyjnych, któ,rzy pokochają, przestronne wnę,trze plecaka mogą,ce pomieś,cić, laptopa 18.4", zasilacz i akcesoria.

Elastyczna kieszeń, na laptopa, gdzie ł,atwo chowa się, urzą,dzenie pozwalają,c podwoić, uniwersalnoś,ć, plecaka. Ró,ż,ne wielofunkcyjne kieszenie na akcesoria oraz gł,ó,wna komora pozwoli zachować, czyste i zorganizowane przestrzenie.

Wyposaż,enie plecaka obejmuje: zewnę,trzną, kieszeń, na szybki dostę,p do podstawowych elementó,w, wyś,cieł,ane szelki z zintegrowanym gniazdem na kabel sł,uchawek oraz wzmocniony uchwyt do rę,cznego przenoszenia plecaka.

Najważ,niejsze zalety:
- Elastyczna komora zabezpieczają,ca laptop do 18,4"
- Duż,a wewnę,trzna kieszeń, zapinana na zamek
- Wysoka ergonomia sprawia, ż,e elementy plecaka ł,atwo znaleź,ć,
- Zewnę,trzna kieszeń, zapinana na zamek dla elementó,w w zasię,gu rę,ki
- Wygodne ramią,czka
- Wyś,cieł,ane szelki i uchwyt do przenoszenia rę,cznie
- Wbudowane gniazdo na kabel sł,uchawek
- Metalowe i wytrzymał,e zamki bł,yskawiczne
- Wstrzą,soodporna, wodoodporna osł,ona dolna

Ograniczona doż,ywotnia gwarancja producenta
Moż,esz cieszyć, się, spokojem, wiedzą,c, ż,e w przypadku każ,dego produktu z rodziny Everki, nie musisz martwić, się, o odkryciu wady lub defektu po zakoń,czeniu okresu gwarancyjnego. Gwarancja Everki chroni zakup na wady produkcyjne w cał,ym cyklu ż,ycia produktu.

Dodatkowa ukryta komora
Plecak Beacon Everki posiada dodatkowo ukryta komorę, w któ,rej znajduję, się, wodoodporny pokrowiec na plecak. Gdy pokrowiec zostanie usunię,ty moż,na uzyskać, wię,cej miejsca. Dyskretne poł,oż,enie komory umoż,liwia ukrycie pienię,dzy oraz waż,nych dokumentó,w podczas podró,ż,y.

Wbudowany pasek na ramię, oraz zaawansowane mocowanie sluchawek
Wygodne mini paski z przodu na ramią,czkach umoż,liwiają, na tymczasowe umieszczenie przedmiotó,w takich jak, okulary i sł,uchawki. Paski wspó,ł,pracują, z boczną, kieszenią, umoż,liwiają,c bezpieczne oraz wygodne podł,aczenie sł,uchawek do odtwarzacza zapobiegają,c poplą,taniu się, sł,uchawek

Dedykowana komora na laptop
Twó,j laptop to jedna z najcenniejszych rzeczy, wię,c zasł,uguje na swoją, kieszeń,. Ten przedział, pasuje do 18" laptopó,w i wyposaż,ony jest w mię,kką, podszewkę, któ,ra chroni komputer przed zadrapaniami i innymi zagroż,eniami transportu.

Dodatkowe kieszenie z przodu
Plecak wyposaż,ony jest w dwie dodatkowe kieszenie zewnę,trzne pozwalają,ce zmaksymalizować, przestrzeń,. Jedna zamykana pionowo na zamek i jedna otwarta kieszeń, zapewniają, dodatkowe miejsce na przedmioty takie jak przenoś,na elektronika, klucze i przybory do pisania.

Wzmocniony, wodoodporny spó,d plecaka
Spó,d plecaka skł,ada się, z wytrzymał,ego, odpornego na wodę, materiał,u, któ,ry jest dostosowany do każ,dej pogody. Zapewnia ró,wnież, dodatkową, warstwę, wyś,ció,ł,ki do ochrony przed wstrzą,sami i innych potencjalnych niebezpieczeń,stwami, któ,re zagraż,ają, bezpieczeń,stwu kosztownoś,ci.

Przekątna ekranu18,4''
Pasek na ramięNie
Uchwyt do rękiTak
MateriałBrak danych
Wymiary

- Komora na laptopa: 31 x 4.5 x 46 cm
- Wymiary zewnę,trzne: 43 x 16 x 53 cm

Waga1.6 kg
KolorCzarny
Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 672236
Producent Everki
Kod producenta 33018
EAN 874933001966
Strona www Nie dotyczy
Recenzje