Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Ever W/SRTLRT002K00/00

Ever W/SRTLRT002K00/00

Kod: 964395

2 784,47 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

SINLINE RT to najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy przeznaczonych dla serweró,w, mał,ych sieci komputerowych i stacji roboczych, jak ró,wnież, innych urzą,dzeń, elektrycznych, elektronicznych i informatycznych. Dzię,ki uniwersalnemu rozwią,zaniu obudowy (Rack/Tower) w prosty i szybki sposó,b moż,liwa jest zmiana sposobu instalacji urzą,dzenia.

Wbudowany ukł,ad automatycznej regulacji napię,cia sieciowego AVR (podwyż,szają,cy i obniż,ają,cy) umoż,liwia dostosowanie nieprawidł,owego napię,cia wejś,ciowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki, bez zuż,ywania energii z akumulatoró,w. Zaimplementowany w zasilaczu ukł,ad ł,adowania akumulatoró,w z kompensacją, termiczną, dodatkowo chroni wewnę,trzne akumulatory, wydł,uż,ają,c ich czas eksploatacji, co pozwala na obniż,enie kosztó,w zwią,zanych z obsł,ugą, urzą,dzenia.

Seria SINLINE RT posiada moż,liwoś,ć, wymiany baterii przez uż,ytkownika oraz system rozbudowanej komunikacji poprzez zintegrowany interfejs sieciowy w standardzie (obsł,uga protokoł,u SNMP, HTTP) oraz interfejs komunikacyjny HID USB, któ,ry umoż,liwia wspó,ł,pracę, UPS-a z innymi urzą,dzeniami bez koniecznoś,ci instalowania oprogramowania.

Rozbudowany wyś,wietlacz graficzny LCD daje uż,ytkownikowi moż,liwoś,ć, peł,nej kontroli nad urzą,dzeniem wraz z okreś,leniem czasu autonomii UPS w czasie rzeczywistym (predykcja czasu podtrzymania). Ponadto seria ta umoż,liwia uruchomienie urzą,dzenia z baterii bez koniecznoś,ci podł,ą,czania UPS do sieci zasilają,cej tzw. „,zimny start”,.

Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
Liczba akumulatorów4
Napięcie12 V
Pojemność akumulatora7 Ah
Czas przełączenia (maks.)3 ms
Czas transferu (maks.)0 ms
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)3 min
Czas ładowania4 h
Typ obudowyTower
Zabezpieczenia / filtryPrzeciwprzepięciowe
Funkcje specjalne

- Obudowa typu Rack/Tower
- System regulacji napię,cia sieciowego AVR (podwyż,szają,cy i obniż,ają,cy)
- Graficzny wyś,wietlacz LCD
- Ukł,ad ł,adowania akumulatoró,w z kompensacją, termiczną,
- Predykcja czasu podtrzymania
- Zimny start
- Moż,liwoś,ć, wymiany baterii przez uż,ytkownika
- Interfejs sieciowy w standardzie (SNMP/HTTP)
- Interfejs komunikacyjny HID USB
- Aktualizacja firmware (przez uż,ytkownika)

Oprogramowanie

Oprogramowanie monitorują,co - zarzą,dzają,ce PowerSoft Professional

Porty zasilania we.IEC-C20
Porty zasilania wy.2 x typ C/E
ZłączaRJ-45
Wymagania środowiskowe

- Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C
- Temperatura przechowywania: 0 - 45 stopni C
- Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy: 20 - 80% (bez kondensacji)
- Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas przechowywania: 20 - 95% (bez kondensacji)
- Wysokoś,ć, n.p.m.: do 1000 m

Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

- Rack 132 x 440 x 460 mm (zestaw montaż,owy dostę,pny opcjonalnie)
- Tower (+ podstawki): 450 x 304 x 460 mm

Waga26 kg
Pozostałe parametry

- Stopień, ochrony IP20
- Przeznaczony do pomieszczeń, biurowych/przemysł,owych o niskim poz. zanieczyszczeń,
- Wbudowane wentylatory chł,odzą,ce
- Wejś,cie: 230V AC 50Hz (178 ~, 281V AC)
- Wyjś,cie: 230V AC 50Hz (195 ~, 253V AC)
- Czas podtrzymania baterii (80/50%): 4/6 minut
- Maksymalna dł,ugoś,ć, przewodó,w wyjś,ciowych: <, 10 m
- Sygnalizacja akustyczno-optyczna

Informacje o gwarancji

- Serwis door-to-door
- 3-letnia gwarancja na elektronikę, UPS
- 2-letnia gwarancja na akumulatory
- Realizacja naprawy w 2 dni robocze

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 964395
Producent Ever
Kod producenta W/SRTLRT002K00/00
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.ever.com.pl
Recenzje