Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Ever T/PWRLTO-1110K0/00

Ever T/PWRLTO-1110K0/00

Kod: 281335

9 403,81 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

UPS POWERLINE 10-11 (1x20x9) T/PWRLTO-1110K0/00

Seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do wspó,ł,pracy ,z urzą,dzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~,230 V: serwery, sieci komputerowe i systemy obró,bki ,danych. UPS-y POWERLINE 11 wystę,pują, wył,ą,cznie w wersji Tower. Posiadają, moż,liwoś,ć, podł,ą,czenia dodatkowego ,zewnę,trznego moduł,u bateryjnego.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

  • Zespó,ł, prostownikó,w z ukł,adem PFC (korekcja wspó,ł,czynnika mocy)
  • Niezależ,na ł,adowarka akumulatoró,w
  • Wbudowany zespó,ł, akumulatoró,w
  • Falownik wykonany w wysokoczę,stotliwoś,ciowej technologii IGBT
  • Automatyczny ukł,ad obejś,ciowy
  • Rę,czny (serwisowy) ukł,ad obejś,ciowy
  • Mikroprocesorowy ukł,ad sterowania z ukł,adami pomiarowymi
Architektura UPS-aon-line
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaSerial Port (RS-232)
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Wymiary

Wysokoś,ć,: 717 mm

Szerokoś,ć,: 260 mm

Gł,ę,bokoś,ć,: 570 mm

Waga93 kg
Specyfikacja techniczna

Moc wyjś,ciowa czynna [W] : 7000

Czę,stotliwoś,ć, napię,cia wejś,ciowego [Hz] : 46-54

Rodzaj bezpiecznika : automatyczny

Kształ,t napię,cia wyjś,ciowego : sinusoidalny

Tolerancja napię,cia wyjś,ciowego : ±, 1%

Napię,cie wyjś,ciowe (AC rms) [V] : 230

Tolerancja czę,stotliwoś,ci napię,cia wejś,ciowego : ±, 1 Hz

Zakres napię,cia wejś,ciowego (AC) [V] :176 - 276

Sygnalizacja optyczna : LCD

Czę,stotliwoś,ć, napię,cia wyjś,ciowego [Hz] : 50

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 281335
Producent Ever
Kod producenta T/PWRLTO-1110K0/00
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.ever.com.pl
Recenzje