Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Ever Zasilacz awaryjny W/PGRLTO-3320K0/07

Ever Zasilacz awaryjny W/PGRLTO-3320K0/07

Kod: 946762

28 411,70 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zasilacze UPS EVER z serii POWERLINE GREEN 33 LITE są, urzą,dzeniami klasy ONLINE (VFI), przeznaczonymi do wspó,ł,pracy z urzą,dzeniami zasilanymi z tró,jfazowej sieci elektroenergetycznej. Dedykowane są, do szczegó,lnie wraż,liwych odbiornikó,w. Jest to seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy przeznaczonych gł,ó,wnie dla serweró,w, sieci komputerowych i systemó,w obró,bki danych.

Najważ,niejszymi innowacyjnymi cechami produktu są,: moż,liwoś,ć, kompensacji mocy biernej przez wewnę,trzne bloki zasilacza, tryb pracy hybrydowej oraz dynamiczny algorytm sterowania chł,odzeniem. Istotnymi dla uż,ytkownikó,w zaletami urzą,dzenia są,: racjonalnoś,ć, gospodarowania energią, (pozwalają,ca na osią,gnię,cie znacznych oszczę,dnoś,ci finansowych, zwią,zanych z eksploatacją, UPS i urzą,dzeń, odbiorczych), jak ró,wnież, moż,liwoś,ć, wykorzystania dodatkowych funkcjonalnoś,ci w postaci analizy parametró,w ś,rodowiskowych, trybu pracy ECO, skalowalnoś,ci mocy oraz skalowalnoś,ci czasu pracy autonomiczneji. Potwierdzeniem wysokiej jakoś,ci wytwarzanych urzą,dzeń, oraz surowych warunkó,w kontroli jakoś,ci produkcji jest wprowadzenie pię,cioletniego okresu gwarancji.

Architektura UPS-aon-line
Liczba faz na wejściu3 (400V)
Typ obudowyTower
Zabezpieczenia / filtryPrzeciwzwarciowe
Funkcje specjalne0
Oprogramowanie

PowerSoft Professional

Złącza1 x USB 2.0
Wymagania środowiskowe0
Akcesoria w zestawie0
KolorBrak danych
Wymiary

895 x 435 x 855 mm

Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 946762
Producent Ever
Kod producenta W/PGRLTO-3320K0/07
EAN 5907683604158
Strona www http://www.ever.com.pl
Recenzje