Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Ever MODUŁ BATERYJNY DO POWERLINE 33 1x64x7Ah

Ever MODUŁ BATERYJNY DO POWERLINE 33 1x64x7Ah

Kod: 273682

10 824,00 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

RodzajModuł bateryjny
Opis

MODUŁ, BATERYJNY DO POWERLINE 33 1x64x7Ah

Moduł, , bateryjny , przeznaczony , jest , do , zasilaczy , POWERLINE 33 , oraz , POWERLINE GREEN 33. Zasilacze te mają, moż,liwoś,ć, podł,ą,czenia ró,wnocześ,nie , kilku moduł,ó,w, co pozwala na znaczne wydł,uż,enie czasu pracy zasilacza UPS w trybie pracy bateryjnej. Moduł,y oferowane są, w obudowach typu Tower.
W zależ,noś,ci od poż,ą,danego czasu podtrzymania , oraz typu zasilacza , dobiera się, moduł, bateryjny o odpowiedniej iloś,ci akumulatoró,w. , Zł,ą,cze umieszczone na panelu tylnym sł,uż,y do podł,ą,czenia moduł,u. Opcjonalnie moduł, moż,e być, przelotowy , tzn., poł,ą,czenia mogą, być, wykonywane mię,dzy , zasilaczem , a pierwszym , moduł,em, , mię,dzy , pierwszym , a , drugim , moduł,em, drugim , a , trzecim , itd. Zamontowane skrę,tne kó,ł,ka , uł,atwiają, , przemieszczanie , moduł,u , wedł,ug , potrzeb uż,ytkownika a dodatkowe uchwyty montaż,owe umoż,liwiają, stabilizacją, urzą,dzenia oraz ewentualne przykrę,cenie , urzą,dzenia , do , podł,ogi.
 ,
ZABEZPIECZENIA

Moduł, , bateryjny , zabezpieczony jest przed przypadkowym zwarciem , dodatkowymi bezpiecznikami umieszczonymi , na panelu tylnym. Osobno zabezpieczone są, zaciski wejś,ciowe , i , wyjś,ciowe. Zabezpieczenie , stanowią, , wkł,adki , topikowe. Otwarcie opraw bezpiecznikowych odł,ą,cza od zaciskó,w przył,ą,czeniowych obydwa bieguny.

Liczba akumulatorów64
Napięcie768 V
Pojemność akumulatora448 Ah
Wymagania środowiskowe0
Akcesoria w zestawie0
Wymiary

- Wysokoś,ć,: 1040 mm
- Szerokoś,ć,: 400 mm
- Gł,ę,bokoś,ć,: 820 mm

Waga240 kg
Pozostałe parametry

- Typ obudowy: Tower
- Typ akumulatoró,w wewnę,trznych: 12V/7Ah
- Zabezpieczenie prą,dowe: 2 x 100A / 440V DC, cylindryczny 22 x 58 gLB

Specyfikacja techniczna

Typ akumulatoró,w :12 V / 7 Ah

Liczba akumulatoró,w wewnę,trznych : 1 x 2 x 32

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 273682
Producent Ever
Kod producenta W/MBPWRLTO3316407/00
EAN 5907683601898
Strona www http://www.ever.com.pl
Recenzje