Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Eset Smart Security 2016 UPG (1 użyt. 2 lata)

Eset Smart Security 2016 UPG (1 użyt. 2 lata)

Kod: 268913

134,94 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

ESET SMART SECURITY 7 - UPGRADE Z NOD32 1U 1Y

Anti-Theft: Zlokalizuj i odzyskaj skradziony komputer - NOWOŚ,Ć,!

Pozwala na zlokalizowanie zaginionego lub skradzionego laptopa i wyś,wietla aktualną, pozycję, urzą,dzenia na mapie. Pozwala uzyskać, dostę,p do wbudowanej w zaginione urzą,dzenie kamery internetowej i wykonać, za jej pomocą, zdję,cia ,osoby korzystają,cej z laptopa bez jej wiedzy. Funkcja umoż,liwia takż,e zapis zrzutó,w ekranu z zaginionej maszyny. Aby zlokalizować, komputer wystarczy zalogować, się, do portalu ESET Anti-Theft na stronie ,my.eset.com. Po oznaczeniu urzą,dzenia jako zagubione/skradzione uruchamia się, automatyczne monitorowanie komputera.

Peł,na ochrona prywatnoś,ci

ESET pomaga chronić, Twoją, prywatnoś,ć,. Zabezpiecza przed atakami hakeró,w i kradzież,ą, haseł, do Twoich kont. Gwarantuje peł,ną, ochronę, podczas korzystania z otwartych sieci Wi-Fi. Dodatkowo uniemoż,liwia skopiowanie danych z Twojego komputera na nieautoryzowane noś,niki.

Ochrona przed nowymi, nieznanymi zagroż,eniami

ESET eliminuje wszelkie typy zagroż,eń, internetowych, takich jak wirusy, spyware czy trojany. Przyś,piesza skanowanie komputera dzię,ki ESET Live Grid - systemowi weryfikacji reputacji plikó,w w chmurze - oraz umoż,liwia blokowanie noś,nikó,w wymiennych, takich jak pendrive`y, CD czy DVD.

Ochrona bez obcią,ż,ania systemu

Rozwią,zania ESET został,y zaprojektowane z myś,lą, o szybkoś,ci i niskim obcią,ż,eniu systemu, co jest naszym znakiem rozpoznawczym. Rozwią,zania ESET oferują, Ci jeszcze wyż,szą, skutecznoś,ć, skanowania, gwarantują,c bezpieczeń,stwo w cyberprzestrzeni bez spowalniania Twojej pracy.

Skuteczna ochrona dziecka w Internecie

Moduł, kontroli rodzicielskiej daje peł,ną, kontrolę, nad treś,ciami do jakich Twoje dziecko ma dostę,p w sieci. Program oferuje ponad 46 tematycznych ,kategorii stron www, do któ,rych moż,esz zablokować, dostę,p. Moż,esz też, tworzyć, wł,asne profile.

Ł,atwa instalacja i konfiguracja

Program oferuje maksymalną, ochronę, zaraz po instalacji, bez koniecznoś,ci dodatkowej konfiguracji.

ESET Social Media Scanner

Chroni Twó,j profil na Facebooku przed zł,oś,liwymi linkami i szkodliwymi treś,ciami. Skaner stale sprawdza wszystkie nowe obiekty na Twoim profilu, dział,ają,c niezwł,ocznie po uruchomieniu. Jednocześ,nie powiadamia Twoich znajomych komentarzem, kiedy udostę,pniają, ryzykowny link.

 ,

ESET Live Grid

To wykorzystują,cy reputację, zaawansowany system wczesnego ostrzegania przed najnowszymi zagroż,eniami.

Dzię,ki przesył,aniu informacji dotyczą,cych zagroż,eń, z chmury oraz zastosowaniu unikalnej technologii ThreatSense.net, laboratorium firmy ESET zapewnia aktualnoś,ć, zabezpieczeń, i stał,y poziom ochrony.

Uż,ytkownik moż,e sprawdzić, reputację, dział,ają,cych procesó,w i plikó,w bezpoś,rednio z poziomu interfejsu programu, korzystają,c z dodatkowych informacji dostę,pnych dzię,ki technologii ESET Live Grid. Cał,y proces odbywa się, w czasie rzeczywistym.

 ,


 ,

ESET
Smart Security
for Windows

ESET
NOD32 Antivirus
for Windows

ESET
Cybersecurity
for Mac OS X

ESET
NOD32 Antivirus
for Linux Desktop

ESET
Mobile Security

Podstawowe funkcje
 , , , , , , ,
 ,Technologia ThreatSense®,
 ,Proaktywna ochrona w czasie rzeczywistym
 ,ESET LiveGrid®, - system reputacji plikó,w oparty o chmurę, ,NOWOŚ,Ć,
 ,Antivirus
 ,Antispyware
 ,Codziennie aktualizacje
 ,Ochrona podczas surfowania w sieci
 ,Ochrona podczas korzystania z bankowoś,ci internetowej
 ,ESET Social Media Scanner ,NOWOŚ,Ć,
 ,Anti-Theft (Antyzł,odziej) ,NOWOŚ,Ć,
 ,Kontrola rodzicielska ,NOWOŚ,Ć,
 ,Firewall (Zapora osobista)
 ,Antispam (Ochrona poczty przed spamem)
 , , , , , , ,
Dodatkowe funkcje
 , , , , , , ,
 ,Kwarantanna podejrzanych plikó,w
 ,Ochrona przed zagroż,eniami z ró,znych systemó,w
 ,Kontrola dostę,pu do pamię,ci przenoś,nych (np. CD, pendrive)
 ,Autoochrona
 ,Skanowanie poł,ą,czeń, https
 ,ESET SysRescue
 ,Strefa zaufana
 ,Ochrona ustawień, programu hasł,em
 ,Zaawansowane profile zapory osobistej
 , , , , , , ,
Ochrona urzą,dzeń, mobilnych
 , , , , , , ,
 ,Antyzł,odziej
 ,Audyt bezpieczeń,stwa
RodzajBezpieczeństwo
WersjaUpgrade
LicencjaKomercyjna
Czas trwania2 lata
Liczba stanowisk / jednostek1
Szczegóły licencji

Upgrade + licencja przeznaczona dla 1 uż,ytkownika

NośnikDo pobrania
Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe

- Procesor: i386 (Intel®, 80386), AMD64 (x86-64)
- Systemy operacyjne: Windows XP, Vista, 7, 8
- Wolne miejsce na dysku: 400 MB
Wspierane programy pocztowe:
- Microsoft Outlook
- Outlook Express
- Windows Mail
- Windows Live Mail
- Mozilla Thunderbird do wersji 5

Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 268913
Producent Eset
Kod producenta ESS-U1D2Y
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.eset.com
Recenzje