Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Eset NOD32 AntiVirus PL (kontynuacja, 1 user, 1 rok)

Eset NOD32 AntiVirus PL (kontynuacja, 1 user, 1 rok)

Kod: 242615

64,69 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

 ,

Ochrona przed nowymi, nieznanymi zagroż,eniami

ESET eliminuje wszelkie typy zagroż,eń, internetowych, takich jak wirusy, spyware czy trojany. Przyś,piesza skanowanie komputera dzię,ki ESET Live Grid - systemowi reputacji plikó,w w chmurze - oraz umoż,liwia blokowanie noś,nikó,w wymiennych, takich jak pendrive`y, CD czy DVD.

Ochrona bez obcią,ż,ania systemu

 ,

Rozwią,zania ESET został,y zaprojektowane z myś,lą, o szybkoś,ci i niskim obcią,ż,eniu systemu, co jest naszym znakiem rozpoznawczym. Rozwią,zania ESET oferują, Ci jeszcze wyż,szą, skutecznoś,ć, skanowania, gwarantują,c bezpieczeń,stwo w cyberprzestrzeni bez spowalniania Twojej pracy.

Ł,atwa instalacja i konfiguracja

Program oferuje maksymalną, ochronę, zaraz po instalacji, bez koniecznoś,ci dodatkowej konfiguracji.

ESET Social Media Scanner

Chroni Twó,j profil na Facebooku przed zł,oś,liwymi linkami i szkodliwymi treś,ciami. Skaner stale sprawdza wszystkie nowe obiekty na Twoim profilu, dział,ają,c niezwł,ocznie po uruchomieniu. Jednocześ,nie powiadamia Twoich znajomych komentarzem, kiedy udostę,pniają, ryzykowny link.

 ,

ESET Live Grid

To wykorzystują,cy reputację, zaawansowany system wczesnego ostrzegania przed najnowszymi zagroż,eniami.

Dzię,ki przesył,aniu informacji dotyczą,cych zagroż,eń, z chmury oraz zastosowaniu unikalnej technologii ThreatSense.net, laboratorium firmy ESET zapewnia aktualnoś,ć, zabezpieczeń, i stał,y poziom ochrony.

Uż,ytkownik moż,e sprawdzić, reputację, dział,ają,cych procesó,w i plikó,w bezpoś,rednio z poziomu interfejsu programu, korzystają,c z dodatkowych informacji dostę,pnych dzię,ki technologii ESET Live Grid. Cał,y proces odbywa się, w czasie rzeczywistym.

 ,

 ,

 ,

ESET
Smart Security
for Windows

ESET
NOD32 Antivirus
for Windows

ESET
Cybersecurity
for Mac OS X

ESET
NOD32 Antivirus
for Linux Desktop

ESET
Mobile Security

Podstawowe funkcje
 , , , , , , ,
 ,Technologia ThreatSense®,
 ,Proaktywna ochrona w czasie rzeczywistym
 ,ESET LiveGrid®, - system reputacji plikó,w oparty o chmurę, ,NOWOŚ,Ć,
 ,Antivirus
 ,Antispyware
 ,Codziennie aktualizacje
 ,Ochrona podczas surfowania w sieci
 ,Ochrona podczas korzystania z bankowoś,ci internetowej
 ,ESET Social Media Scanner ,NOWOŚ,Ć,
 ,Anti-Theft (Antyzł,odziej) ,NOWOŚ,Ć,
 ,Kontrola rodzicielska ,NOWOŚ,Ć,
 ,Firewall (Zapora osobista)
 ,Antispam (Ochrona poczty przed spamem)
 , , , , , , ,
Dodatkowe funkcje
 , , , , , , ,
 ,Kwarantanna podejrzanych plikó,w
 ,Ochrona przed zagroż,eniami z ró,znych systemó,w
 ,Kontrola dostę,pu do pamię,ci przenoś,nych (np. CD, pendrive)
 ,Autoochrona
 ,Skanowanie poł,ą,czeń, https
 ,ESET SysRescue
 ,Strefa zaufana
 ,Ochrona ustawień, programu hasł,em
 ,Zaawansowane profile zapory osobistej
 , , , , , , ,
Ochrona urzą,dzeń, mobilnych
 , , , , , , ,
 ,Antyzł,odziej
 ,Audyt bezpieczeń,stwa

 ,

 ,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 242615
Producent Eset
Kod producenta ENA-K1YD
EAN 5907758061312
Strona www http://www.eset.com
Recenzje