Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Eset CyberSecurity for Mac (1 użyt. 3 lata) Kontynuacja

Eset CyberSecurity for Mac (1 użyt. 3 lata) Kontynuacja

Kod: 268911

127,35 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Dział,aj proaktywnie —, Ochrona ESET teraz ró,wnież, ,dla komputeró,w Mac

Wyprzedzaj dział,ania wirtualnych przestę,pcó,w. Stosuj ochronę, proaktywną,, ,któ,ra sprawnie zintegruje się, z Twoim komputerem Mac.

 ,

W koń,cu innowacyjne zabezpieczenie naprawdę, dopasowane do systemó,w Mac

Twó,j Mac jest elegancki i ł,atwy w obsł,udze. Z ESET Cybersecurity dla Mac OS X moż,esz zadbać, o to, by tak został,o.

Zaprojektowany specjalnie z myś,lą, o Mac OS X, ESET Cybersecurity jest tak prosty w uż,ytkowaniu jak Twó,j Mac. Dzię,ki prostej instalacji i konfiguracji, intuicyjnej konsoli programu i nieskomplikowanej obsł,udze w przypadku pojawienia się, zagroż,enia, ESET chroni Cię, w sposó,b niewidoczny. Wykorzystuje przy tym niewielką, iloś,ć, pamię,ci i ogranicza pojawiają,ce się, powiadomienia do minimum. Gwarantuje to, ż,e Twó,j Mac dział,a na 100% swoich moż,liwoś,ci, niezależ,nie od tego, czy w danym momencie pracujesz czy grasz online.

 ,

Gł,ó,wne funkcje ESET Cybersecurity

ESET Cybersecurity oferuje najwyż,szej klasy ochronę, przed cał,ym szeregiem znanych i niewykrytych jeszcze zagroż,eń,. Wykorzystują,c zaawansowaną, technologię, heurystyczną, ThreatSense®,, ESET Cybersecurity zapewnia Twojemu komputerowi proaktywną, ochronę, w czasie krytycznych godzin tuż, po pojawieniu się, nowego zagroż,enia. Jest to szczegó,lnie istotne dla uż,ytkownikó,w Macó,w, gdyż, wię,kszoś,ć, zagroż,eń, jest nowych, co w rezultacie oznacza, ż,e ochrona oparta na samych sygnaturach jest w ich przypadku nieskuteczna.

Wyją,tkowa ochrona ,–, ESET dodaje nowy poziom ochrony do fabrycznych zabezpieczeń, wprowadzonych przez Apple. Program blokuje pró,by infekcji Twojego komputera lub kradzież,y Twoich prywatnych danych. Wykrywa i usuwa zagroż,enia obecne na zewnę,trznych dyskach USB i FireWire, noś,nikach wymiennych i w zał,ą,cznikach e-maili.

Zaawansowana ochrona ,–, ESET proaktywnie chroni przed pojawiają,cymi się, wirusami, zagroż,eniami typu spyware i witrynami zawierają,cymi szkodliwe treś,ci. Zapobiega rozprzestrzenianiu się, na inne komputery zagroż,eń, za poś,rednictwem Twojego systemu Mac i aplikacji, z któ,rych korzystasz na co dzień,.

Zaprojektowany specjalnie z myś,lą, Mac OS X ,–, ESET Cybersecurity zabezpiecza Cię, online i podczas pracy bez dostę,pu do Internetu. Dzię,ki temu, ż,e wykorzystuje niewielką, iloś,ć, pamię,ci i ogranicza do minimum powiadomienia dla uż,ytkownika, nie wpł,ywa na wydajnoś,ć, pracy Twojego systemu. Szybka ochrona ESET odpowiednio reaguje i sprawia, ż,e zawsze jesteś, o krok przed zagroż,eniem.

Jakie są, korzyś,ci z uż,ywania ESET Cybersecurity?

 ,

ESET Cybersecurity dla Mac OS X to najskuteczniejsza dostę,pna ochrona przed potencjalnymi i istnieją,cymi już, zagroż,eniami. Chroni mię,dzy innymi przed atakami wymierzonymi przeciwko uż,ytkownikom korzystają,cym z BootCamp, Parallels Desktop czy VMWare Fusion. Zaufaj wiodą,cemu rozwią,zaniu na rynku, któ,re oferuje Ci najlepsze narzę,dzia do walki z atakami na Twó,j komputer.

 ,

Ochrona dla ró,ż,nych platform ,–, ESET Cybersecurity chroni przed zł,oś,liwymi programami napisanymi zaró,wno specjalnie na Mac OS X jak i na Windows, któ,re mogą, zainfekować, komputery z systemem Windows w Twojej sieci domowej.

Ustawienia skanowania zaawansowanego ,–, Funkcja skanowania zaawansowanego obejmuje moż,liwoś,ć, ustawienia opcji takich, jak dokł,adnoś,ć, skanowania, jego maksymalny czas i rozmiar skanowanego archiwum.

Dokł,adnoś,ć, ,–, ESET Cybersecurity skanuje nie tylko szybko, ale też, kompleksowo i bez przerwy, dzię,ki czemu nie przegapi absolutnie niczego.

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

RodzajBezpieczeństwo
WersjaKontynuacja
LicencjaKomercyjna
Czas trwania3 lata
Liczba stanowisk / jednostek1
Szczegóły licencji

Licencja przeznaczona dla 1 uż,ytkownika

NośnikDo pobrania
Wersja językowaBrak oprogramowania
Wymagania sprzętowe0
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 268911
Producent Eset
Kod producenta ECS-K1D3Y
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.eset.com
Recenzje