Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Epson Projektor LCD EB-4750W WXGA 4200 ANSI 5000:1

Epson Projektor LCD EB-4750W WXGA 4200 ANSI 5000:1

Kod: 526117

10 988,50 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Projektor instalacyjny EB-4750W
Projektor instalacyjny emitują,cy ś,wiatł,o o jasnoś,ci 4200 lumenó,w i rozdzielczoś,ci ekranu WXGA, wyś,wietlają,cy jasny obraz o wysokiej rozdzielczoś,ci w trakcie prezentacji.

Model EB-4750W odznacza się, wysoką, jakoś,cią, obrazu w technologii HD i wspó,ł,czynnikiem kontrastu 5000:1. To gwarantuje najlepszą, projekcję, waż,nych prezentacji.

Dzię,ki ró,ż,norodnym funkcjom uł,atwiają,cym instalację,, konfiguracja i obsł,uga projektora jest bardzo ł,atwa. Dzię,ki szerokiemu wspó,ł,czynnikowi powię,kszenia x2.0, korekcji geometrii obrazu, korekcji punktu i korekcji ł,uku projektor z ł,atwoś,cią, moż,na szybko ustawić, w ró,ż,nych pozycjach, tak aby obraz nie był, rozmazany ani zniekształ,cony.

Do wejś,cia HDMI i portu wyś,wietlacza moż,na podł,ą,czać, ró,ż,ne urzą,dzenia o wysokiej rozdzielczoś,ci, aby bez trudu wyś,wietlać, obraz. Lampę, i filtr da się, ł,atwo wymienić, —, to sprawia, ż,e konserwacja projektora jest prosta, a wyś,wietlane prezentacje są, tak jasne i wyraź,ne, jak to tylko moż,liwe.

Dostę,pna podczas prezentacji funkcja dzielenia ekranu pozwala na jednoczesne wyś,wietlanie obrazu z dwó,ch ró,ż,nych ź,ró,deł, (jednym z nich moż,e być, drugi laptop lub wizualizer Epson USB), co zwię,ksza atrakcyjnoś,ć, prowadzonych prezentacji.

Kluczowe cechy:

- Wysoka jasnoś,ć,
- Natę,ż,enie ś,wiatł,a biał,ego i barwnego 4200 lumenó,w
- Wysoka rozdzielczoś,ć,
- Rozdzielczoś,ć, WXGA
- Najwyż,sza jakoś,ć, obrazó,w
- Technologia 3LCD
- Bogata, gł,ę,boka czerń,
- Wspó,ł,czynnik kontrastu 5000:1
- Dzielenie ekranu
- Podł,ą,czenie do dwó,ch ró,ż,nych ź,ró,deł,

Technologia wyświetlaniaLCD
Rozdzielczość1280 x 800 (WXGA)
Jasność4200 ANSI Lumenów
Kontrast statyczny5 000:1
Obiektyw

- Obiektyw: Optyczny
- Wspó,ł,czynnik powię,kszenia obiektywu projekcyjnego: 1 - 1,2 : 1

ZoomManualny
Automatyczne ustawianie ostrościBrak danych
Minimalna przekątna obrazu30 ''
Maksymalna przekątna obrazu300 ''
Minimalna odległość ekranu0.8 m
Maksymalna odległość ekranu16.9 m
Proporcje obrazu16:10
Ilość kolorówBrak danych
Trwałość lampy4000 h
Trwałość lampy (ECO)6000 h
Kompatybilność ze standardami komputerowymi0
Kompatybilność ze standardami wideo0
AudioTak
Komunikacja bezprzewodowaNie
ZłączaRS-232 (COM)
Poziom hałasu38 dB
Pobór mocy388 W
Pozostałe parametry

Zaawansowane funkcje:
Bezpieczeń,stwo: Zamek Kensington, Drą,ż,ek zabezpieczają,cy, Blokada panelu obsł,ugi, Ochrona hasł,em
Funkcje: Wł,ą,czanie/wył,ą,czanie bezpoś,rednie, Quick Corner, Sześ,cioosiowa kontrola barw, Funkcja podział,u ekranu
Tryby koloró,w: Dynamiczny, Zdję,cia, Prezentacja, sRGB, Teatr, DICOM SIM

Wszystkie zł,ą,cza:
RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wejś,cie VGA, Wyjś,cie VGA, Wejś,cie HDMI, Port wyś,wietlacza (lub DisplayPort jako zł,ą,cze, tak jakl HDMI), Wejś,cie sygnał,u kompozytowego, Wejś,cie BNC, Wejś,cie S-Video, Stereofoniczne wyjś,cie audio mini-jack, Stereofoniczne wejś,cie audio mini-jack (4x), Wejś,cie audio typu cinch, Bezprzewodowa sieć, LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja)

Akcesoria w zestawie

- Instrukcja na pł,ycie CD
- Pokrywa kabli
- Kabel komputerowy
- Kabel zasilają,cy
- Pilot z bateriami

Wymiary

472‎, x 159 x 354 mm.

Waga6.6 kg
Informacje o gwarancji

24 miesią,ce/miesię,cy Klient zanosi do serwisu, Lampa: 12 miesią,ce/miesię,cy lub 1.000 h

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 526117
Producent Epson
Kod producenta V11H544040
EAN 8715946530260
Strona www http://www.epson.pl
Recenzje