Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Epson Projektor EB-1965 ( 3LCD ; 1024x768 ; 5000 ANSI ; 3000:1 )

Epson Projektor EB-1965 ( 3LCD ; 1024x768 ; 5000 ANSI ; 3000:1 )

Kod: 269393

6 624,10 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Epson EB-1965

Wygodna obsł,uga
Projektor Epson EB-1965 to kompaktowe i przenoś,ne urzą,dzenie, któ,re ł,ą,czy w sobie wysoką, jakoś,ć, obrazu oraz przydatne funkcje i jest przystę,pne cenowo. Nadaje się, idealnie do zastosowań, firmowych i edukacyjnych, ponieważ, moż,na zainstalować, go w salach spotkań,, jak i postawić, na biurku w dowolnym pomieszczeniu.

Wysoka jakoś,ć, obrazu
Dzię,ki zastosowaniu technologii 3LCD firmy Epson gwarantują,cej wysoką, jakoś,ć, obrazu, projektor EB-1965 zapewnia ż,ywe i naturalne kolory oraz taką, samą,, wysoką, moc ś,wiatł,a biał,ego i barwnego, nawet w ś,wietle dziennym.

Ł,ą,cznoś,ć,
Projektor EB-1965 wyposaż,ono w ł,ą,cznoś,ć, Wi-Fi oraz gniazdo DisplayPort, pozwalają,ce na ł,atwe wyś,wietlanie treś,ci audio i wideo w wysokiej rozdzielczoś,ci.

Ł,atwa kalibracja
Nowa funkcja „,asystenta ostroś,ci”, firmy Epson kalibruje urzą,dzenie przy uż,yciu obrazu kontrolnego, umoż,liwiają,c szybkie i ł,atwe dobranie odpowiednich ustawień, dla każ,dej sali spotkań,. Proces ten jest jeszcze prostszy dzię,ki wspó,ł,pracy z kontrolerami wielu producentó,w, co pozwala na ł,atwą, integrację, projektora EB-1965 z istnieją,cym systemem. Nowoś,cią, jest też, prowadzona w czasie rzeczywistym, automatyczna pionowa i pozioma korekcja geometrii obrazu, któ,ra gwarantuje widoczną, poprawę, w cią,gu kilku sekund. Kalibrację, projektora EB-1965 dodatkowo uł,atwia funkcja dopasowania do ekranu, któ,ra w cią,gu kilku sekund dobiera odpowiednie parametry wyś,wietlania do uż,ywanego ekranu.

Wydajnoś,ć, pracy
Zwię,ksz wydajnoś,ć, pracy dzię,ki licznym funkcjom projektora EB-1965. Funkcja dzielenia ekranu pozwala na jednoczesne wyś,wietlanie ró,ż,nych treś,ci, a funkcja projekcji z kilku komputeró,w umoż,liwia wyś,wietlanie obrazu nawet z czterech komputeró,w.

Technologia wyświetlaniaLCD
Technologia wyświetlania

System projekcyjny Technologia 3LCD, Ciekł,okrystaliczna migawka RGB
Panel LCD 0,63 cal z MLA (D7)

Rozdzielczość1024 x 768 (XGA)
Jasność5000 ANSI Lumenów
Kontrast statyczny3 000:1
Obiektyw

optyczny

ZoomManualny
Automatyczne ustawianie ostrościTak
Minimalna przekątna obrazu30 ''
Maksymalna przekątna obrazu300 ''
Minimalna odległość ekranu0.8 m
Maksymalna odległość ekranu13.9 m
Proporcje obrazu4:3
Ilość kolorówBrak danych
Trwałość lampy2500 h
Trwałość lampy (ECO)4000 h
Kompatybilność ze standardami komputerowymi0
Kompatybilność ze standardami wideo0
AudioTak
Komunikacja bezprzewodowaWiFi
Złącza wejścia / wyjścia

Funkcja USB wyś,wietlacza 3 w 1: obraz / mysz / dź,wię,k
Przył,ą,cza Interfejs Gigabit Ethernet, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Zł,ą,cze USB 2.0 typu B, Zł,ą,cze USB 2.0 typu A, Wejś,cie HDMI, Wejś,cie RGB (2x), Wyjś,cie RGB, Stereofoniczne wyjś,cie audio mini-jack, Stereofoniczne wejś,cie audio mini-jack (2x), RS-232C, WLAN, Wejś,cie VGA (2x), Wyjś,cie VGA, Wejś,cie sygnał,u kompozytowego, Port wyś,wietlacza (lub DisplayPort jako zł,ą,cze, tak jakl HDMI).

Poziom hałasu36 - 40 dB
Pobór mocy337 W
Pozostałe parametry

Bezpieczeń,stwo Zamek Kensington, Drą,ż,ek zabezpieczają,cy, Blokada panelu obsł,ugi, Ochrona hasł,em
Funkcje Suwak wył,ą,czania obrazu/dź,wię,ku, Automatyczny wybó,r wejś,cia, Automatyczna korekta trapezu, Wł,ą,czanie/wył,ą,czanie bezpoś,rednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentó,w, Funkcja dopasowania do ekranu, Natychmiastowe wł,ą,czanie/wył,ą,czanie, Przeglą,darka JPEG, Bez komputera, Quick Corner, Pokaz slajdó,w, Funkcja podział,u ekranu
Tryby koloró,w Tablica, Dynamiczny, Zdję,cia, Prezentacja, sRGB, Teatr, Biał,a tablica, DICOM SIM

Akcesoria w zestawie

Kabel komputerowy, Kabel zasilają,cy, Pilot z bateriami, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsł,ugi, Instrukcja obsł,ugi (CD), Jednostka W-LAN.

Wymiary

377‎, x 271 x 108 mm

Waga3.9 kg
Szczegóły gwarancji

24 miesią,ce/miesię,cy Klient zanosi do serwisu, Lampa: 12 miesią,ce/miesię,cy lub 1.000 h

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 269393
Producent Epson
Kod producenta V11H470040
EAN 8715946512471
Strona www http://www.epson.pl
Recenzje