Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Epson Projektor LCD EB-X03 XGA 2700 ANSI 10 000:1

Epson Projektor LCD EB-X03 XGA 2700 ANSI 10 000:1

Kod: 718087

1 804,85 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Projektor Epson EB-X03

Ten projektor LCD, oferowany w przystę,pnej cenie, gwarantuje trzy razy jaś,niejsze kolory niż, standardowe 1-procesorowe projektory DLP. Rozdzielczoś,ć, XGA, zoom optyczny 1,2x oraz natę,ż,enie ś,wiatł,a na poziomie 2700 lumenó,w zapewnią, uż,ytkownikom domowym i mał,ym firmom ostry, wyraź,ny obraz przy ró,ż,nym oś,wietleniu.

Jasne, ż,ywe obrazy o wysokiej jakoś,ci

Ten projektor LCD z ł,atwoś,cią, wyś,wietla jasne, ż,ywe kolory, zapewniają,c ostry i wyrazisty obraz. Idealnie nadaje się, do prezentacji i projekcji filmó,w —, wspó,ł,czynnik kontrastu wynosi 10 000:1. Dzię,ki wejś,ciu HDMI moż,na z ł,atwoś,cią, odtwarzać, filmy i dź,wię,k HD z zachowaniem wysokiej jakoś,ci, jakiej należ,y oczekiwać, od najlepszego na ś,wiecie producenta projektoró,w.

Natę,ż,enie ś,wiatł,a barwnego

Natę,ż,enie ś,wiatł,a barwnego to waż,na miara okreś,lają,ca zdolnoś,ć, projektora do reprodukcji koloró,w. Tak jak wszystkie projektory firmy Epson, model ten ma jednakowo wysokie natę,ż,enie ś,wiatł,a biał,ego i barwnego, dzię,ki czemu gwarantuje jasny obraz i ż,ywe kolory. Informacje szczegó,ł,owe są, dostę,pne pod adresem: www.epson.eu/CLO.

Ł,atwa obsł,uga
Dzię,ki stosowanemu wył,ą,cznie przez firmę, Epson rę,cznemu suwakowi korekcji geometrii obrazu i automatycznej korekcji pionowej przygotowanie projektora do pracy jest szybkie i ł,atwe. Niezależ,nie od tego, pod jakim ką,tem jest ustawiony projektor, obraz moż,na skorygować, i wyprostować,. Dzię,ki zastosowaniu nowych koloró,w diod LED i ikon menu na panelu sterowania w ramach zasady Colour Universal Design obsł,uga projektora jest duż,o prostsza.

Projektor bezprzewodowy
Opcjonalna ł,ą,cznoś,ć, bezprzewodowa3 umoż,liwia wyś,wietlanie obrazu z wielu ró,ż,nych urzą,dzeń, z ł,atwoś,cią, bez podł,ą,czania projektora za pomocą, kabla.

Ekologia
Projektor EB-X03 ma funkcje ustawień, ekologicznych, automatycznego wygaszania lampy oraz czasowego wyciszania dź,wię,ku i wył,ą,czania obrazu.

Technologia wyświetlaniaLCD
Rozdzielczość1024 x 768 (XGA)
Jasność2700 ANSI Lumenów
Kontrast statyczny10 000:1
Obiektyw

- Wartoś,ć, przesł,ony obiektywu projekcyjnego: 1,58 - 1,72
- Odległ,oś,ć, ogniskowa 16,9 - 20,28 mm

ZoomManualny
Automatyczne ustawianie ostrościNie
Minimalna przekątna obrazu30 ''
Maksymalna przekątna obrazu300 ''
Minimalna odległość ekranu1.8 m
Proporcje obrazu4:3
Ilość kolorów1,07 mld
Częstotliwość pionowa min.50 Hz
Częstotliwość pionowa max.85 Hz
Trwałość lampy5000 h
Trwałość lampy (ECO)6000 h
Kompatybilność ze standardami komputerowymi0
Kompatybilność ze standardami wideo0
AudioTak
Komunikacja bezprzewodowaOpcjonalna
Złącza1 x D-Sub
Poziom hałasu37 dB
Pobór mocy270 W
Pozostałe parametry

- Korekcja obrazu: auto pionowo: +- 30 stopni
- Rę,czna obsł,uga poziomo +- 30 stopni
- Zoom 1.2
- Przesunię,cie: 8:1
- Funkcja USB wyś,wietlacza: 3w1 (obraz/mysz/dź,wię,k)
- Poł,ą,czenie ze smartfonem: Ad-hoc / Infrastruktura
- Zamek Kensington
- Otwó,r na linkę, zabezpieczają,cą,
- Bezpieczeń,stwo bezprzewodowej sieci LAN
- Gł,ę,bia koloru: 10-Bitó,w
- 7 trybó,w koloru

Akcesoria w zestawie

- Torba transportowa
- Kabel komputerowy
- Urzą,dzenie podstawowe
- Kabel zasilają,cy
- Pilot z bateriami
- Zestaw instrukcji obsł,ugi
- Dokumenty gwarancyjne

Wymiary

- Szerokoś,ć,: 297 mm
- Gł,ę,bokoś,ć,: 234 mm
- Wysokoś,ć,: 77 mm

Waga2.4 kg
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 718087
Producent Epson
Kod producenta V11H555140
EAN 8715946531229
Strona www http://www.epson.pl
Recenzje