Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Epson Projektor EB-520 3LCD XGA 2700ANSI, 16000:1, LAN

Epson Projektor EB-520 3LCD XGA 2700ANSI, 16000:1, LAN

Kod: 745049

3 804,13 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Projektor EPSON EB-520

Model EB-520 pozwala na wyś,wietlanie obrazó,w w znakomitej jakoś,ci, a dodatkowe funkcje gwarantują, wię,ksze zadowolenie klientó,w. Projektor doskonale nadaje się, do uż,ytku w klasach i w mał,ych salach konferencyjnych. Aby zaoszczę,dzić, miejsce, moż,na zamocować, go na ś,cianie czy suficie, lub ustawić, na szafce tuż, pod ś,cianą,.

Obraz wysokiej jakoś,ci
Projektor EB-520 został, wyposaż,ony w technologię, 3LCD, któ,ra gwarantuje znakomitą, jakoś,ć, wyś,wietlania, wię,kszą, jasnoś,ć, obrazu i dokł,adnoś,ć, koloru. Obraz jest widoczny ró,wnież, w jasno oś,wietlonych pomieszczeniach, dzię,ki ró,wnemu natę,ż,eniu mocy ś,wiatł,a biał,ego i barwnego. Wysoki wspó,ł,czynnik kontrastu gwarantuje wię,kszą, dokł,adnoś,ć, szczegó,ł,u, a nowy obiektyw o kró,tkim rzucie przekł,ada się, na lepszą, ostroś,ć, obrazu.

Lepszy stosunek moż,liwoś,ci do ceny
Lampa w modelu EB-520 moż,e pracować, nawet do 10 000 godzin w trybie ekonomicznym. Projektor oszczę,dza energię, w czasie prezentacji dzię,ki funkcji automatycznej zmiany natę,ż,enia ś,wiatł,a zależ,nie od wyś,wietlanej treś,ci. Funkcja wyciszenia dź,wię,ku i obrazu pozwala na zatrzymanie prezentacji i przyciemnienie lampy o 70% w czasie, gdy projektor nie jest uż,ywany. Wbudowany gł,oś,nik o mocy 16 W umoż,liwia odtwarzanie treś,ci audio bezpoś,rednio z projektora, bez potrzeby podł,ą,czania zewnę,trznych gł,oś,nikó,w. Wejś,cie mikrofonu pozwala zamienić, projektor w system nagł,oś,nienia, dzię,ki czemu prelegenci bę,dą, dobrze sł,yszani w warunkach klasowych.

Ł,atwa instalacja i obsł,uga
W modelu EB-520 zastosowano funkcję, pionowej i poziomej korekcji geometrii obrazu, co pozwala osią,gną,ć, doskonał,y kształ,t obrazu bez deformacji. Przy korzystaniu z kilku projektoró,w ustawienia menu ekranowego (OSD —, On Screen Display) mogą, zostać, skopiowane z jednego projektora do innych, dzię,ki czemu nie trzeba osobno konfigurować, każ,dego urzą,dzenia. Oprogramowanie do projekcji z kilku komputeró,w pozwala na ró,wnoczesne wyś,wietlanie treś,ci z czterech ró,ż,nych urzą,dzeń,, takich jak komputer, tablet czy smartfon.

Cechy gł,ó,wne:
- Niepowtarzalna jakoś,ć, obrazu
- Jednakowo wysokie natę,ż,enia ś,wiatł,a biał,ego i barwnego
- Wyraź,niejsze szczegó,ł,y
- Dł,uż,szaw ż,ywotnoś,ć, lampy (niski koszt cał,kowitej eksploatacji (TCO))
- Wiele opcji montaż,u

Technologia wyświetlaniaLCD
Rozdzielczość1024 x 768 (XGA)
Jasność2700 ANSI Lumenów
Kontrast statyczny16 000:1
Obiektyw

- Wartoś,ć, przesł,ony obiektywu: 1.6
- Odległ,oś,ć, ogniskowa: 6.4 mm
- Przesunię,cie: 9.51:1
- Stosunek projekcji: 0.55:1

ZoomAutomatyczny (cyfrowy)
Automatyczne ustawianie ostrościNie
Minimalna przekątna obrazu50 ''
Maksymalna przekątna obrazu108 ''
Minimalna odległość ekranu0.5 m
Maksymalna odległość ekranu1.3 m
Proporcje obrazu4:3
Ilość kolorów1,07 mld
Częstotliwość pozioma min.0 Hz
Częstotliwość pozioma max.0 Hz
Częstotliwość pionowa min.50 Hz
Częstotliwość pionowa max.85 Hz
Trwałość lampy5000 h
Trwałość lampy (ECO)10000 h
Kompatybilność ze standardami komputerowymi0
Kompatybilność ze standardami wideo0
AudioTak
Komunikacja bezprzewodowaOpcjonalna
Gniazda we/wy1 x RS-232 (COM)
Poziom hałasu35 dB
Pobór mocy278 W
Pozostałe parametry

- Technologia 3LCD
- Panel LCD: 0.55" z MLA (D8)
- Korekcja obrazu: rę,czna +- 15 stopni (pionowo), +- 15 stopni (poziomo)
- Przetwarzanie wideo: 10 Bit
- Funkcja wyś,wietlania (USB): 3w1 obraz/mysz/dź,wię,k
- Zakem Kensington
- Ochrona hasł,em
- Gł,oś,niki: 16W

Akcesoria w zestawie

- Instrukcja obsł,ugi
- Oprogramowanie
- Instrukcja montaż,u
- Pilot z bateriami
- Kabel zasilają,cy
- Urzą,dzenie podstawowe
- Kabel komputerowy

Wymiary

- Szerokoś,ć,: 344 mm
- Gł,ę,bokoś,ć,: 315 mm
- Wysokoś,ć,: 94 mm

Waga3.7 kg
Wymagania środowiskowe

- Temperatura pracy: 5-35 stopni C
- Temperatura przechowywania: od -10 do 60 stopni C
- Wilgotnoś,ć, powietrza (praca): 20-80%
- Wilgotnoś,ć, powietrza (przechowywanie): 10-90%

Dołączone oprogramowanie

- EasyMP Monitor
- EasyMP Multi PC Projection
- EasyMP Network Projection

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 745049
Producent Epson
Kod producenta V11H674040
EAN 8715946541501
Strona www http://www.epson.pl
Recenzje